Oudere medewerker met jonge manager de klos

Veertigplussers met een veel jongere leidinggevende lopen meer risico om te worden 'afgeserveerd'. De meeste managers zijn weliswaar tevreden over hun prestaties, echter, de angst dat ze over onvoldoende veerkracht beschikken, leidt uiteindelijk toch tot een negatievere beoordeling. Vaak ten onrechte.

Dat stelt Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategisch human resource management aan de Radboud Universiteit Nijmegen, tijdens de Tempo-Team College Tour van 13 juni jl. Hierbij waren kopstukken uit het bedrijfsleven, docenten en studenten bijeen om hun visie op het thema ‘veerkracht’ te geven.

Van der Heijden doet al sinds de jaren negentig onderzoek naar loopbaanbeleid en baseert haar bevindingen op grote hoeveelheden data uit diverse onderzoeken die zij bestudeerd heeft.

“Hoe groter het leeftijdsverschil tussen een werknemer en zijn of haar direct leidinggevende, hoe meer kans op negatieve leeftijdsstereotypering. Dat geldt vooral wanneer er sprake is van een oudere werknemer en een jongere leidinggevende. De vooroordelen zijn dan het sterkst en dat leidt vaak tot een minder goede beoordeling. Ze zijn bang dat veertigplussers onvoldoende in staat zijn om mee te veranderen. Hun flexibiliteit, ambities en innoverend vermogen zouden afnemen. Eerder onderzoek in binnen- en buitenland heeft echter aangetoond dat dit niet klopt”.

Het vermogen van deze leeftijdsgroep om veerkrachtig te zijn wordt volgens de hoogleraar dus ten onrechte in twijfel getrokken. Wel is het belangrijk dat werknemers ook daadwerkelijk kunnen blijven leren in hun werk. De zogenaamde leerwaarde van hun functie is dan ook cruciaal in deze.

Langer doorwerken
HR-dienstverlenerTempo-Team voerde al eerder campagne tegen vooroordelen die er leven over oudere medewerkers. Volgens directeur Kees Stroomer is het hoog tijd dat deze snel verdwijnen. “We moeten in de toekomst steeds langer doorwerken. Mensen al op hun veertigste afschrijven is dan ook niet terecht. Je bent in dit deel van je werkbare leven juist ontzettend waardevol, dankzij je kennis en opgebouwde ervaring.”

Training
Volgens deskundigen vormt dit stereotype-denken zelfs een gevaar voor de economie. Wie als vijftigplusser wordt ontslagen, blijft gemiddeld twee keer zo lang werkloos als iemand die jonger is. “Het zou goed zijn als managers zich bewust worden van de gevaren van leeftijdsstereotypering”, aldus Van der Heijden. “Ze moeten getraind worden in de mogelijke beoordelingsfouten die ze op basis van leeftijd, hetzij bewust dan wel onbewust, kunnen maken. Zo voorkomen we dat ouderen onnodig worden ‘afgeserveerd’ en zonder baan komen te zitten.”

Gerelateerde artikelen