Oud werknemer bedreiging voor IT systemen

Vergeldingsacties van oud-werknemers en een ontoereikend beveiligingsbudget vormen een steeds grotere zorg voor de senior IT professionals. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van Ernst & Young. Voor dit onderzoek werden bijna 1.900 senior executives in meer dan 60 landen ondervraagd.

Uit de wereldwijde studie blijkt dat 75% van de respondenten bezorgd is over de mogelijkheid van wraakacties van oud werknemers die recent de organisatie verlaten hebben. Van de ondervraagden geeft 42% aan bezig te zijn om de risico’s in kaart te brengen, en ruim een kwart (26%) ook stappen heeft ondernomen om hen de pas af te snijden.

Paul van Kessel, Global Leader van Ernst & Young’s IT Risk and Assurance (ITRA), verwoordt het als volgt: ‘De economie beleeft nog steeds een recessie. Medewerkers die bij bedrijven boventallig geworden zijn, kunnen in voorkomende gevallen zeer negatieve gevoelens koesteren tegen hun werkgever. Het ongeoorloofd meenemen van vertrouwelijke informatie is een veel voorkomend probleem. Het is noodzakelijk dat organisaties die risico’s nu inzien en het is van het grootste belang dat ze de gevaren zo veel als mogelijk uitsluiten.’

Een andere zorg van de top IT-professionals is het alloceren van voldoende budget om beveiligingsissues te bestrijden. De helft van de ondervraagden geeft aan deze uitdaging te beoordelen als “high” (4) of “significant” (5). Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2008 (17%). De uitkomst is des te opvallender gezien het feit dat 40% van de respondenten aangeeft van plan te zijn meer geld aan beveiliging uit te geven binnen het totale budget en 52% aangeeft om de kosten gelijk te willen houden.

Paul van Kessel zegt daarover: ‘informatiebeveiliging vraagt van bedrijven momenteel een behoorlijke investering. Ze moeten opboksen tegen de vele nieuwe dreigingen die zich iedere dag aandienen. Daar tegenover staat dat ook IT-beveiliging niet immuun is voor de crisis en budgetten dus onder druk staan.’

Gerelateerde artikelen