Organische groei belangrijkste prioriteit CFO

De corporate CFO's van Nederland lijken zich neer te leggen bij de onzekere financiële economische situatie. Dit blijkt uit de CFO survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.

Waren de CFO’s vorig kwartaal nog iets positiever over de vooruitzichten van de eigen financiële resultaten, nu blijkt de CFO voor het eerst sinds de economische crisis niet uitgesproken negatief of positief.

Naast de vlakke vooruitzichten over hun financiële resultaten, is ook de verwachting over de ontwikkeling van de cashflow van hun organisatie bescheiden. Bijna de helft van de CFO’s geeft aan hier een lichte stijging te verwachten tussen de 1 en 10 procent. Geen enkele CFO geeft aan een stijging van 20% of meer te verwachten.

Organische groei wordt ook dit kwartaal door de meeste CFO’s (67%) gezien als de belangrijkste prioriteit voor de komende twaalf maanden. Andere strategieën zoals het introduceren van nieuwe producten blijven redelijk stabiel met 45% ten opzichte van 47% het kwartaal daar voor. De wens om uit te breiden door acquisitie is met 9% in het laatste kwartaal van 2012 het laagst van dat jaar. In het eerste kwartaal was dit percentage nog 22%.

“De aanhoudende onzekerheid lijkt nu minder impact te hebben op de CFO dan de eerdere kwartalen van 2012. De CFO zoekt stabiliteit en zekerheid en blijft om die redenen voorzichtig en terughoudend en maakt bijvoorbeeld geen ingrijpende investeringsplannen”, aldus Jan de Rooij, partner CFO Programma bij Deloitte. “Wel lijkt men zich nu te berusten in de situatie, de CFO went aan de aanhoudende onzekerheid en lijkt er zijn balans in te vinden”.

Bankkrediet de populairste financieringsvorm
De kosten en beschikbaarheid van krediet blijven onder druk staan. Volgens de corporate CFO blijft de beschikbaarheid laag en de kosten van krediet hoog. Wel is er nu een verschuiving te zien in de voorkeur voor de financieringsvorm. Bankkrediet wordt in het laatste kwartaal van 2012 weer gezien als de meest populaire financieringsvorm.

Lichte toename fusie- en overnamemarkt
De verwachtingen voor een positieve ontwikkeling van de fusie- en overnamemarkt voor de komende twaalf maanden zijn het laatste kwartaal van 2012 wel toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Nu verwacht 61% een toename van fusie- en overnameactiviteit ten opzichte van 45% in het derde kwartaal.

“Aangezien de corporate CFO nog steeds koerst op zekerheid en stabiliteit, zien we dat een belangrijk deel van de transacties die nu gedaan worden voortvloeien uit enerzijds de financiële positie van een onderneming en anderzijds doordat grotere ondernemingen zich focussen op hun core-business,” aldus Wilten Smit, managing partner bij Deloitte Financial Advisory Services.  “De economische vooruitzichten moeten echt wat positiever worden, voordat de M&A-markt substantieel gaat aantrekken.”

Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen