Organisaties weten zich geen raad met duurzaamheid

BDO ziet vooral veel initiatieven die ver afstaan van kernactiviteiten.

Organisaties geven zichzelf een ruime onvoldoende (4,8) voor duurzaamheid. Veel organisaties worstelen met het verankeren van Environmental, Social & Governance (ESG)-criteria in hun strategie en dagelijks handelen. Dit blijkt uit onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs naar de organisatievitaliteit van profit- en publieke organisaties.  

Hoewel organisaties aangeven te beschikken over goed stakeholdersmanagement, nemen zij stakeholdersbelangen onvoldoende op in de daarvoor benodigde stuurinformatie. Ook een evaluatie en eventuele herijking van relevante stakeholders vanuit de internationaal erkende Sustainable Development Goals (SDG’s) vindt nog onvoldoende plaats.

De verwachtingen van alle relevante stakeholders worden daarmee niet of nauwelijks geborgd om te komen tot betrouwbare interne of externe ESG-verslaglegging,

Dit heeft een negatief effect op de organisatievitaliteit en brengt de toekomstbestendigheid van vele organisaties in gevaar, aldus BDO. Vanwege de huidige disruptieve omgeving is het belang van duurzame businessmodellen groter dan ooit.

Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties wel bezig zijn met het opstellen van beleid om te verduurzamen. Bij het realiseren van duurzaamheidsambities blijft het echter vaak bij initiatieven die zich bevinden in de marges van de kernactiviteiten, zoals LED-verlichting voor kantoor, groene stroom en medewerkers stimuleren tot ander reisgedrag. Voor toekomstbestendigheid van de organisaties zelf is daarentegen in veel gevallen aanpassing van het producten of dienstenportfolio noodzakelijk.