Oracle EPM Index II laat groei zien

De Benelux scoort het hoogst als het gaat om enterprise performance management volgens de Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Index II, de studie naar de mate waarin bedrijven in staat zijn managementprocessen en informatiesystemen te combineren om zo tot een compleet beeld van de organisatie te komen.

Aan het onderzoek deden 800 beslissers uit Europa en Noord-Amerika mee. Het blijkt dat de Benelux momenteel het beste op weg is naar management excellence met een score van 7,44 (maximaal is 10). De EPM Index is in maart 2009 gestart om na te gaan in hoeverre managers zicht hebben op managementprocessen en de mate van vertrouwen om de stappen naar management excellence te zetten.

Hoe hoger de score, hoe meer vertrouwen een bedrijf heeft om tekortkomingen aan te pakken. Het onderzoek kijkt naar zowel geografische als industriële verschillen. Voor de resultaten wordt aan 800 beslissingsbevoegde managers gevraagd hun bedrijf te positioneren op basis van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de juistheid van informatie-uitwisseling op zes onderdelen: stakeholder environment, marketmodel, businessmodel, businessplan, business operations en business results.

Alle landen tonen groei ten opzichte van de eerste onderzoeksronde in het eerste kwartaal van 2009. De gemiddelde algemene score bedraagt nu 7,04, terwijl dit tijdens de nulmeting in maart 2009 nog 5,13 was. Het groter wordende vertrouwen in performance management is volgens Oracle het gevolg van de wereldwijde recessie. Doordat bedrijven werden gedwongen beter te kijken naar operationele efficiëntie, werd het gebrek aan integratie en informatie-uitwisseling tussen verschillende belangrijke bedrijfsprocessen zichtbaarder.

Gerelateerde artikelen