Opvolger Wob stelt bedrijfsgeheimen veilig

Gevoelige bedrijfsinformatie niet meer openbaar na aanpassing nieuwe informatieplicht overheid.

De Wet open overheid (Woo) wordt toch nog aangepast. Dit om bedrijfsgeheimen geheim te houden. Er komen aanpassingen na aandringen van de Tweede Kamer.

 De Woo moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Het uitgangspunt ervan is dat informatie van de overheid in beginsel openbaar is. Dat geldt ook voor informatie die bedrijven al dan niet verplicht aan de overheid hebben gegeven.

Maar via amendementen in de Tweede Kamer wordt nu bepaalt dat bedrijfs- en fabricagegegevens die bedrijven vertrouwelijk aan de overheid hebben gegeven, geheim blijven. Dit omwille van concurrentieoverwegingen.

Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen het beschermen van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens die niet vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt. In de huidige Wob zijn die gegevens niet specifiek beschermd.
Daarnaast gaat de Woo niet gelden voor de semipublieke sector. Dit past namelijk niet in de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen. Het gaat hier om private bedrijven die deels met publiek geld worden gefinancierd.

 

Gerelateerde artikelen