Optimisme onder CFO’s blijft groeien

Een meerderheid van de CFO's in Nederland (55%) heeft het vertrouwen in de financiële vooruitzichten van de organisatie teruggevonden, zo blijkt uit de vierde CFO Survey van Deloitte. De risico's op de balans zijn het afgelopen kwartaal verder afgenomen en de cash flow vooruitzichten verbeterd. Ook het financieringslandschap laat een stabiel beeld zien; de beschikbaarheid van financiering neemt toe en de kosten blijven relatief stabiel.

De verwachtingen ten aanzien van Private Equity acquisities (88%) als ook de fusie- en overnamemarkt (92%) zijn ongekend hoog. Het broze economische herstel dat zich in het derde kwartaal 2009 aftekende, lijkt daarmee door te zetten.

Het laatste kwartaal is het optimisme onder de CFO’s gegroeid naar het hoogste punt van 2009. Een meerderheid van de CFO’s (55%) geeft aan positiever te zijn over de financiële vooruitzichten van de organisatie. De ‘vertrouwensindicator’ heeft in 2009 een grote sprong gemaakt. Begin van het jaar was men het meest negatief gestemd (-7%). Het tweede kwartaal toonde een omslag naar de positieve kant (+ 27%). In het derde en vierde kwartaal verstevigde dit optimisme verder (Q3 +45% en Q4 +55%.

De verwachting van CFO’s ten aanzien van de balansrisico’s ondersteunen het positieve sentiment. Momenteel geeft 58% van de CFO’s aan dat het financiële risico op de balans is afgenomen. Er is zelfs een klein percentage CFO’s dat het weer tijd vindt om wat meer risico’s te nemen (21%). “De CFO is duidelijk in control”, aldus Jan de Rooij, partner bij Deloitte. “De eerste helft van 2009 was veelal gericht op de interne organisatie. De focus lag bij herstructurering en kostenreducties. De tweede helft van het jaar stabiliseerde de situatie en nu zien we dat bedrijven weer voorzichtig naar buiten durven te kijken.” De cash flow voorspellingen zijn in dit kader ook prima; 81% van de CFO’s gaat uit van een groei over het komende jaar.

Stabiliteit in financieringsmix terug
CFO’s zijn het laatste kwartaal opnieuw positiever gestemd over de beschikbaarheid van financiering (48%). De eerste twee kwartalen van 2009 lieten een uiterst somber beeld zien; ongeveer driekwart (69% in Q1 en 77% in Q2) oordeelde dat financiering beperkt beschikbaar was. Vooral bancaire kredietverlening was duur en onaantrekkelijk. In het derde kwartaal werd een trendbreuk zichtbaar; de voorkeur van de CFO’s verschoof naar de aandelen en obligatiemarkt. De verhoogde interesse in deze financieringsvormen boven bancair krediet blijft het vierde kwartaal van kracht. Volgens De Rooij hebben de meeste Corporates hun lange termijnfinanciering rond en heeft de CFO de afhankelijkheid van bancaire kredietverlening geminimaliseerd.

AEX stijgt, fusie- en overnamemarkt blijft in de lift
De aandelenmarkt zit weliswaar in de lift maar is nog steeds ondergewaardeerd volgens 50% van de CFO’s. Ook de waarde van het eigen aandeel is net als voorgaande kwartalen ondergewaardeerd (45%). De AEX sluit volgens 78% van de CFO’s over twaalf maanden hoger dan vandaag. De verwachting ten aanzien van de fusie- en overnamemarkt als ook Private Equity stijgt naar een recordniveau; 92% van de CFO’s denkt aan een groei van de fusie- en overnamemarkt en 88% gaat uit van een toename in acquisities door Private Equity partijen. Wilten Smit, partner bij Deloitte bevestigt de toenemende interesse in de fusie- en overname markt maar wijst erop dat het aantal daadwerkelijk gedane transacties nog significant onder het niveau van 2006 blijft.”

De Deloitte CFO Survey
De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO’s. Dit kwartaal namen 49 Corporate CFO’s deel aan het onderzoek. Zij vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 110 miljard Euro.

Gerelateerde artikelen