Optimisme CFO’s verder gedaald

De CFO is onzekerder geworden over de huidige economie. Dit bevestigt 68% van de ondervraagde CFO's. Verder verwacht bijna 50% een negatieve impact van Bre

Het percentage CFO’s dat aangeeft onzeker te zijn over de financiële en economische situatie is ten opzichte van vorig kwartaal toegenomen. Zo geeft maar liefst 68% aan onzeker te zijn over de economie, ten opzichte van 53% drie maanden eerder. Ook het aantal Nederlandse CFO’s dat optimistisch is over hun eigen financiële vooruitzichten blijft steken op 23%. “We zien dat vele indicatoren naar beneden gaan, mede doordat de Brexit-onderhandelingen onzekerheid met zich meebrengen”, aldus Frank Geelen, lead partner CFO Services bij Deloitte.  

CFO verwacht minder activiteit op M&A-markt

De toenemende onzekerheid, de lagere risicobereidheid en het dalende vertrouwen heeft ook impact op de fusie- en overnamemarkt. Bijna een derde van de ondervraagde CFO’s geeft aan de komende 12 maanden betrokken te zijn bij een fusie of overname. Een jaar geleden nog verwachtte 55% van de CFO’s de komende twaalf maanden een transactie te doen. Wilten Smit, managing partner Financial Advisory Services bij Deloitte: “De toegenomen onzekerheid over toekomst maakt dat de CFO terughoudend is bij het aangaan van M&A transacties.” 

Impact Brexit

Net als in het eerste kwartaal van 2016 zijn de deelnemende CFO’s ook dit kwartaal gevraagd naar de impact van Brexit op hun business. Bijna 50% van de Nederlandse financieel directeuren zegt een negatieve impact van een Brexit te verwachten. Twee kwartalen eerder, voor het Brexit-referendum, lag dit percentage nog op 44%. Vooral de toenemende complexiteit en hoge kosten als gevolg van de invoering van andere regelgeving vormt een onzekere factor, evenals eventuele beperkingen bij expats werkend in de UK.

Gerelateerde artikelen