Optimaliseren van industrie- en bouwsector kan door gerichte inzet social media

Bedrijven uit de industrie- en bouwsector kunnen door het gericht inzetten van social media optimaliseren en meer omzet genereren. In de twee sectoren - waar de gedachte heerst dat social media vooral voor consumenten bedoeld zijn - blijken social media daadwerkelijk bij te dragen aan een betere bedrijfsvoering.

Zo verhoogt de inzet van social media de autoriteit, stelt het ze in staat om snel informatie uit te wisselen, versterkt het de klantrelaties en stellen deze bedrijven zich meer open op. Hierdoor zetten zij  zich meer op de kaart, verbeteren ze de samenwerking en verhogen ze hun naamsbekendheid. Waar nu nog anoniem geproduceerd of gebouwd wordt, zorgen Twitter, LinkedIn, YouTube en Facebook voor een sociaal gezicht. Dit concludeert ABN AMRO in ‘Social Media voor de Industrie en Bouw’, twee interactieve naslagwerken die zij ter gelegenheid van de IndustrialSocialMedia Award publiceren. Deze prijs werd gistermiddag voor het eerst uitgereikt aan Heembouw die heeft aangetoond met social media concrete bedrijfsdoelen te realiseren.

Toename verwacht van social media gebruik
De bouwsector loopt bij het gebruik van social media niet voorop. Volgens een steekproef van ABN AMRO worden LinkedIn en Facebook het meest gebruikt (60 procent), gevolgd door Twitter, waar bijna de helft van de bedrijven actief is. In de industrie volgt bijna de helft online discussies over specifieke thema’s en heeft 20 procent via social media contact met leveranciers. De meest gebruikte platforms zijn LinkedIn (91,5 procent), Twitter (42 procent) en Facebook (42 procent). In de komende twee jaar verwacht ruim driekwart van de ondervraagden een toename van het gebruik van social media.

Social media alleen rendabel als onderdeel marketingmix
De inzet van social media heeft een grotere kans van slagen binnen de twee sectoren als social media ingezet wordt als onderdeel van de totale marketingmix. Bedrijven dienen in ieder geval een strategie te ontwikkelen, waarbij niet langer de commerciële boodschap centraal staat, maar het communiceren van relevante kennis en expertise. Ook kunnen bedrijven bouwen aan een netwerk waarbij klanten als ambassadeurs fungeren.

Social media als smeerolie
“De bouw is een projectgedreven sector: elk project is anders, steeds op een andere locatie, met andere eisen en andere gebruikers”, benadrukt Annemijn Fokkelman, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. “De bouwketen telt vele schakels, waarbij er regelmatig contact is tussen allerlei partijen. Via social media kunnen zij snel informatie uitwisselen over de keuzes die tijdens een bouwproces worden gemaakt. Zo maken bouwbedrijven zichtbaar welke toegevoegde waarde zij bieden voor de prijs die onderaan de streep staat. Hiermee verschuift de aandacht naar de prijs-kwaliteitverhouding en komen bouwbedrijven uit de hoek waar de prijsconcurrentie regeert.

“Met social media kunnen industriële bedrijven autoriteit opbouwen. Dit moeten zij wel verdienen en kunnen ze niet afdwingen. Veel bedrijven gebruiken social media ad hoc en op de verkeerde manier. Zij beschouwen het als een kanaal om producten en diensten te pushen en er op korte termijn verkoop uit te halen”, vertelt David Kemps, sector banker Industrie van ABN AMRO. “De klantrelaties moeten echter centraal staan, het bedrijf moet een gezicht krijgen. Het is net als investeren in het netwerk en het gesprek. Social media zijn dan ook veel meer een relatie- dan een marketingtool.”

Bron: ABN AMRO

Gerelateerde artikelen