Optimaal samenwerken met secretaresse: 10 tips

Veel secretaresses voelen zich namelijk niet begrepen door hun manager wat leidt tot slechte communicatie en vermijdbare stress, zo blijkt uit een recent onderzoek van OfficeTeam. De voornaamste reden hiervoor is dat secretaresses en hun managers elkaars tegenpolen zijn.

Managers en secretaresses herkennen hierdoor elkaars stresssignalen te laat of zelfs helemaal niet. Stress is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse realiteit van secretaresses op de werkvloer. Zij ondervinden veel stress en kunnen deze goed managen. Uit een eerdere studie van OfficeTeam bleek dat volgens twee van de drie secretaresses een open en transparante communicatie met hun manager het beste wapen is tegen deze stress. Als beide partijen elkaars persoonlijkheid slecht kennen dan komt dit een vlotte communicatie niet ten goede.

10 tips voor effectieve samenwerking tussen manager en secretaresse

1. Neem af en toe wat gas terug
2. Straal warmte en empathie uit
3. Ondersteun uw secretaresse
4. Blijf ontspannen in de omgang
5. Wees ook diplomatiek
6. Focus minder op snelheid en meer op efficiëntie
7. Kijk verder dan het korte termijn resultaat
8. Toon niet alleen uw wil om te winnen
9. Versterk de teamgeest
10. Durf informeel te zijn

Gerelateerde artikelen