Oplopende verliezen leiden tot een toename van onbetaalde rekeningen

Een kwart van de bedrijven in Europa raakt door de cashflow heen. Matiging van belastingbetaling biedt soelaas

Een kwart van alle Europese bedrijven zit volgend jaar krap bij kas en heeft daardoor moeite om de facturen te betalen. Dat voorspelt de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes. Alleen met steunpakketten van de overheid en banken is een cashflow-crisis te voorkomen. 

 “Een groot deel van het bedrijfsleven lijdt volgend jaar tot 20 procent meer operationeel verlies in vergelijking met het pre-crisis niveau”, zegt Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland. “Daarbij gaat het vooral om de covid-gevoelige sectoren. Als daar bovenop de staatsteun wegvalt of vermindert in de loop van 2021, achten wij de kans groot dat een op de vier Europese bedrijven in 2021 in een cash-flow crisis terecht komt. Voor Nederland gaan we uit van een op de vijf bedrijven.”

Als de vaccinatie begin 2021 op gang komt, zullen overheden in de loop van het jaar de neiging hebben steunpakketten af te bouwen, voorziet Euler Hermes. “Tegelijkertijd zien we dat veel bedrijven weifelen of ze nog meer schuld op zich moeten laden. Tel daarbij op dat gedeeltelijke lockdowns en andere maatregelen langer duren om een derde golf te voorkomen. Die gaan gepaard met een fors omzetverlies. Als je dan ook incalculeert dat economisch herstel uitblijft tot eind 2022, dan heb je het alles bij elkaar over een gigantisch kasstroomprobleem. Er komt te weinig geld binnen bij bedrijven, het werkkapitaal wordt aangevreten. Het Europese bedrijfsleven zit dadelijk opgescheept met een groot financieringsprobleem.”

Crash voorkomen met coulance

Volgens Geeroms is de overheid de belangrijkste schuldeiser van het bedrijfsleven. “Alleen als die zich clement opstelt is een cashflowcrisis te voorkomen. Bijvoorbeeld door de druk op belastingbetaling en terugbetaling van steungeld te verlichten. Dat is nodig om levensvatbare bedrijven de noodzakelijke ademruimte te geven.”

Geeroms waarschuwt bedrijven voor 2021: “Klanten en leveranciers die steady as a rock leken, kunnen er nu heel anders voorstaan. Hoe covid-19 en de lockdowns uitpakken per bedrijf, zie je niet aan de buitenkant. In korte tijd is de financiële gezondheid flink aangetast. Dat vraagt om alertheid van bedrijven. Ga niet uit van oude zekerheden, maar wees gezond wantrouwig en kijk kritisch naar relaties. Door de noodstop van de wereldeconomie aan het begin van dit jaar, is het spook van betalingsachterstanden en plotselinge faillissementen weer helemaal terug.”

Verwoestende werking van covid-19

Volgens Geeroms wordt de economie breder geraakt dan algemeen wordt aangenomen. “De vaccinatieprogramma’s zullen in het beste geval pas in het najaar van 2021 voltooid zijn. Ondertussen gaat de verwoestende werking van de pandemie door. En het zijn niet alleen de sectoren die steeds weer genoemd worden (transport, horeca, entertainment, etc). Het is breder. Daarbij gaat het ook om grote bedrijven. Jarenlang is er al een trend gaande dat er steeds meer grote concerns wereldwijd omvallen. Die trend is alleen maar versterkt.”

Volgens Geeroms krijgen steeds meer bedrijven in 2021 moeite om hun facturen te betalen. Hij wijst daarbij op een domino-effect. “Bedrijf A krijgt te maken met facturen die te laat worden betaald, waardoor het zelf opeens in cash-problemen komt om de facturen van bedrijf B te betalen. Een probleem dat zich als een ondergrondse heidebrand uitbreidt. Hele waardeketens komen zo plotseling in gevaar.”

(Bron: ANP)