Opleidingsbudget MKB blijft op niveau

Zelfstandigen zonder personeel investeren vaker in eigen opleiding en ontwikkeling dan ondernemers met personeel. Driekwart van de ondernemers investeert op jaarbasis tot 1.500 euro in zichzelf. Een vergelijkbaar bedrag wordt jaarlijks eveneens per werknemer in kennis en ontwikkeling geïnvesteerd.

Circa 90% van de zzp’ers investeert in eigen opleiding en ontwikkeling, tegenover 79% van de ondernemers met personeel. Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau in samenwerking met De Zaak onder 550 mkb-ondernemers. Hoe groter het bedrijf, hoe minder ondernemers in eigen kennis en ontwikkeling investeren.

Geen tijd of geen geld
Ruim een derde van de ondervraagde ondernemers investeert niet in kennis en ontwikkeling omdat ze van mening zijn dat dit geen toegevoegde waarde biedt. De belangrijkste reden voor ondernemers met personeel om niet in eigen opleiding en ontwikkeling te investeren is geen tijd (49%), terwijl zzp’ers geen geld (38%) als belangrijkste reden opgeven.

Opleidingsbudget 1.500 euro
Driekwart van de ondernemers investeert op jaarbasis tot 1.500 euro in eigen opleiding en ontwikkeling. Meer dan de helft geeft aan dit jaar evenveel in het opleidingsbudget te investeren als drie jaar geleden. De economische crisis speelt bij de beslissing om wel of niet te investeren in de eigen ontwikkeling dus nauwelijks een rol.

Terugbetalingsregeling ook in het mkb van toepassing
Ongeveer 90% van de ondernemers met personeel geeft aan te investeren in de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Het opleidingsbudget per werknemer bedraagt eveneens tot 1.500 euro op jaarbasis, wat vergelijkbaar is met het budget voor de ondernemers zelf. 84% van de ondernemers met personeel vergoedt alle opleidingskosten voor het personeel. Een derde van de ondernemers is een terugbetalingsregeling met de werknemers overeengekomen.
___________________________________________________________________________________
Denk aan uw PE Punten
Heeft u al aan uw PE verplichting voldaan?
Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau.
Bekijk het Permanente Educatie aanbod hier.
___________________________________________________________________________________
 

Gerelateerde artikelen