Opleiding moet rendement boeken

fallback
De tijd dat medewerkers voor hun motivatie op pad werden gestuurd, is voorbij. Een opleiding, cursus of training moet een duidelijk rendement laten zien. Het liefst te kwantificeren in harde cijfers.

Een voorzichtig aandienend economisch herstel vertaalt zich in voorzichtig aantrekkende opleidingsbudgetten. Maar de nadruk is verschoven: meer dan ooit moet het rendement duidelijk zijn. Een opleiding die is gericht op het sales krijgt de voorkeur omdat deze rechtstreeks een bijdrage levert aan de winstgevendheid. Meer dan ooit is de vraag: wat hebben deelnemers aan een opleiding geleerd en wat zijn daar – in harde cijfers – de opbrengsten van voor de onderneming? In de lijn van de kostenbesparingen worden opleidingen voor basisvaardigheden, zoals het leren omgaan met spreadsheets, gestandaardiseerd. Echter, op maat opleidingen zijn niet verdwenen en vinden bij voorkeur plaats op de werkplek. Tenzij het nodig is om uit de werksfeer te komen. Onderzoek Het NIDAP, een onderzoek en adviesbureau in opleidingen, deed recent onderzoek naar het opleidingsbeleid van organisaties in Nederland. Daaruit blijkt dat het volgen van met name open opleidingen, waar men zich op kan inschrijven, veelal afhankelijk is van het eigen initiatief van een werknemer of zijn direct leidinggevende. Bij langlopende individuele trajecten op post-hbo en masterniveau is er eenzelfde beeld, alhoewel hierbij de rol van de directie groter is. De cursist kijkt logischerwijs nauwelijks naar de prijs van de opleiding, maar meer naar de tijdsinspanning en wat de opleiding persoonlijk oplevert. Dat wil niet zeggen dat de prijs geen rol speelt. Op hoger niveau dan de cursist onderhandelt de organisatie steeds vaker over de prijs van opleidingen. 39 procent van de organisaties geeft aan daarbij te zijn gedreven door kostenbesparingen. Budgetten De prijs is dermate belangrijk dat – wanneer de partijen niet tot overeenstemming komen – men overschakelt naar een andere, goedkopere aanbieder. Maar liefst 22 procent van de ondervraagde organisaties geeft aan om die reden van opleider te zijn veranderd. De hoogste opleidingsbudgetten vinden in we in de informatie- en communicatietechnologie. Die sector besteedt afgerond 608.000 euro. Daarna volgen de budgetten van de overheid (587.000 euro) en – veel minder hoog – die van de financiële dienstverlening (393.000 euro). Langzamerhand wordt er weer meer geld uitgegeven. Opvallend daarbij is dat het budget eerst gaat naar opleidingen die snel een toegevoegde waarde laten zien. Bijvoorbeeld intern en extern ondernemerschap of management en management development. Amerikaans onderzoek heeft laten zien dat een groot deel van de medewerkertevredenheid wordt gedreven door de kwaliteit van de leidinggevende. Dat is meteen dan ook een steekhoudend argument om aan leidinggevende capaciteiten te werken.

Gerelateerde artikelen