Opladen, gas geven en waarde realiseren (waardecreatie bij Alfen)

Alfen heeft een heldere purpose die zowel een belofte is naar klanten, maar ook intern aanzet tot innovatie.

De wereld in een betere wereld veranderen, is nooit gemakkelijk. Het vereist niet alleen hard en consciëntieus werken, maar ook een utopisch element – een gedroomde werkelijkheid. Gekoppeld aan de brandende ambitie om die gedroomde werkelijkheid tot leven te brengen. Zonder flauwe compromissen, waar niemand écht in gelooft. In deze arena nemen moed en vasthoudendheid het op tegen behoudzucht en cynisme. Het vraagt van leiders dat ze hun nek uitsteken en voor goud gaan.

Alfen uit Almere – een onderneming dat laadpalen en energieopslagsystemen produceert – is zo’n bedrijf met een brandende ambitie. Winstgevende groei is het adagium – waarbij wordt gemikt op een gemiddelde omzetgroei van 40%. Winsten worden teruggepompt in het bedrijf. Geen dividend – aandeelhouders zijn voor het rendement aangewezen op een inmiddels fors positieve koersontwikkeling.

Alfen heeft een pragmatische missie: ‘Het is de missie van Alfen om toonaangevend en vernieuwend te zijn met projecten, producten en diensten voor de distributie van elektrische energie’.

Mooi om te zien dat Alfen aan de ene kant de schoenmaker is die bij zijn leest blijft (sinds 1937 (!): elektrisch en energie) en aan de andere kant zich continu blijft ontwikkelen en innoveren. Ze staan niet stil, ze worden elke keer weer opnieuw wie ze zijn. Of zoals de Nederlandse kunstschilder Willem de Kooning zei: “I have to change to stay the same.” Purpose is geen stilstaand water: het moet een drive zijn voor verandering en vernieuwing.
Alfen’s motto is dan ook: the power to adapt’.

Knap werk: een begrijpelijke purpose en motto die zowel een belofte is naar klanten en de markt, maar ook intern aanzet tot vooruitgang, vernieuwing en innovatie. Waar ze voor staan én gaan in één zin.

Duurzaam succesvolle bedrijven zijn ‘én, én’ bedrijven. Ze zijn creatief én punctueel. Vasthoudend en flexibel. Geven vrijheid én vragen verantwoordelijkheid. Zijn onveranderlijk qua mentaliteit, cultuur, waarden, domein en veranderlijk door strategie en product en dienstontwikkeling. En dat dan multipurpose waarde gedreven.

Bij Alfen: ‘economische vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de belasting van het milieu; innovatie met een optimale balans tussen economische vooruitgang en sociale ontwikkeling’. Kernwaarden voor Alfen zijn:
• Vakmanschap en professionaliteit.
• Flexibiliteit.
• Betrouwbaarheid en integriteit.
• Veiligheid.

Geen rijtje waar je op het eerste gezicht van gaat rennen of steil van achterover slaat, maar ook weer niet hoogdravend, hoog over of lekker abstract. 100% in lijn met de nuchtere cultuur: toonaangevend professioneel presteren. En dat doet Alfen.

Excelleren: daar draait het om. Dat betekent dat bedrijven een nieuw verhaal nodig hebben, met voorbeelden die laten zien dat het werkende leven profijtelijker, avontuurlijker en kleurrijker kan worden. Met meer doelgerichtheid, samenredzaamheid en voldoening op individueel niveau. En met heel veel meer toegevoegde waarde voor klanten, medewerkers en kapitaalverschaffers. De lat moet hoger – en kán ook hoger, zeker als we ons concentreren op activiteiten die waarde toevoegen, energie geven en ondernemerschap bevorderen.

Dat lukt bij Alfen uitstekend. Het begon in 2008 met het neerzetten van laadpalen. En het bedrijf kwam in maart 2018 naar de beurs. Het aandeel behoort tot de best presterende fondsen van het Beursplein. En dan moet de grote groei nog komen. CEO Marco Roeleveld: “We profiteren van de aanhoudende focus op de energietransitie. Die is mogelijk sterker dan ooit, aangezien steeds meer landen gaan investeren in duurzaamheid.”

Daarbij doet de Nederlandse laadpalensector het beter dan de internationale concurrentie. Het stimuleringsbeleid van de overheid voor elektrisch rijden is hierin een cruciale factor.
En dan moet de échte groei nog komen bij de Europese doorbraak voor elektrisch rijden.
De outlook voor 2020 was: een omzet richting de € 200m. Done: € 189m. De winst verdubbelde: done. De ebitda kwam uit op € 24,4m, een stijging van 70% ten opzichte van de 2019 ebitda. Check. De omzetverwachting voor 2021: € 225m – € 250m.

De koers van Alfen is in één jaar gestegen van ca. € 10 naar boven de € 50. En steeg daarna door naar ca. € 90 in de zomer van 2021. Daarmee ligt de beurswaarde tegen de € 2 miljard. Dat legt de lat hoog! Immers, als een beurskoers de weerspiegeling is van verwachte toekomstige kasstromen, dan moet er veel worden waargemaakt.

Een mogelijk nieuwe kern is al in zicht: opslagsystemen. Immers, de belastbaarheid van het stroomnet wordt een bepalende factor. Adapt!

Leiders van nu hebben het voorstellingsvermogen om met een nieuw verhaal te komen, dat mensen prikkelt en inspireert – met louter pragmatisme kun je immers niemand mobiliseren. Ze hebben de moed om onder ogen te zien wat er ten diepste speelt en om vanuit innerlijke gedrevenheid te doen wat nodig is, en daarbij te dealen met tegenwind en onvoorziene omstandigheden. En ze hebben de realisatiekracht om de juiste inschattingen te kunnen maken op basis van incomplete informatie, zonder het risico zelf uit de weg te gaan.
Ieder bedrijf dat iets doet met klimaatverandering heeft over populariteit niet te klagen. En met de coronacrisis is het verhaal vorm gaan krijgen dat deze bedrijven het herstel gaan leiden. Alfen maakt voorlopig waar waar het voor zegt te staan.

Opladen, instappen – en accelereren. Waarderealisatie: check!

Door Leo van de Voort. (voormalig directeur corporate finance Kempen & Co en co-auteur van het boek Risicovreugde) en Frank Roos (oprichter van communicatiebureau Roos & van de Werk).
Beiden zijn verbonden aan Fuel for Living Strategies

Gerelateerde artikelen