Opladen, gas geven en waarde realiseren (2)

Alfen is aan de ene kant de schoenmaker die zich bij zijn leest houdt en aan de andere kant een bedrijf dat continu blijft ontwikkelen en innoveren.

De wereld in een betere wereld veranderen, is nooit gemakkelijk. Het vereist niet alleen hard en consciëntieus werken, maar ook een utopisch element – een gedroomde werkelijkheid. Gekoppeld aan de brandende ambitie om die gedroomde werkelijkheid tot leven te brengen. Zonder flauwe compromissen, waar niemand écht in gelooft. In deze arena nemen moed en vasthoudendheid het op tegen behoudzucht en cynisme. Het vraagt van leiders dat ze hun nek uitsteken en voor goud gaan.

Alfen uit Almere – een onderneming dat laadpalen en energieopslagsystemen produceert – is zo’n bedrijf met een brandende ambitie. Winstgevende groei is het adagium – waarbij wordt gemikt op een gemiddelde omzet groei van 40%. Winsten worden teruggepompt in het bedrijf. Geen dividend – aandeelhouders zijn voor het rendement aangewezen op een inmiddels fors positieve koersontwikkeling.

Alfen heeft een pragmatische missie: ‘Het is de missie van Alfen om toonaangevend en vernieuwend te zijn met projecten, producten en diensten voor de distributie van elektrische energie’.

Mooi om te zien dat Alfen aan de ene kant de schoenmaker is die bij zijn leest blijft (sinds 1937 (!): elektrisch en energie) en aan de andere kant zich continu blijft ontwikkelen en innoveren. Ze staan niet stil, ze worden elke keer weer opnieuw wie ze zijn. Of zoals de Nederlandse kunstschilder Willem de Kooning zei: “I have to change to stay the same.” Purpose is geen stilstaand water: het moet een drive zijn voor verandering en vernieuwing.
Alfen’s motto is dan ook: the power to adapt’.

Knap werk: een begrijpelijke purpose en motto die zowel een belofte is naar klanten en de markt, maar ook intern aanzet tot vooruitgang, vernieuwing en innovatie. Waar ze voor staan én gaan in één zin.

Duurzaam succesvolle bedrijven zijn ‘én, én’ bedrijven. Ze zijn creatief én punctueel. Vasthoudend en flexibel. Geven vrijheid én vragen verantwoordelijkheid. Zijn onveranderlijk qua mentaliteit, cultuur, waarden, domein en veranderlijk door strategie en product en dienstontwikkeling. En dat dan multipurpose waarde gedreven.
Bij Alfen: ‘
economische vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de belasting van het milieu; innovatie met een optimale balans tussen economische vooruitgang en sociale ontwikkeling’. Kernwaarden voor Alfen zijn:

  • Vakmanschap en professionaliteit

  • Flexibiliteit

  • Betrouwbaarheid en integriteit

  • Veiligheid.

Geen rijtje waar je op het eerste gezicht van gaat rennen of steil van achterover slaat, maar ook weer niet hoogdravend, hoog over of lekker abstract. 100% in lijn met de nuchtere cultuur: toonaangevend professioneel presteren. En dat doet Alfen.

Leo van der Voort

Door Leo van de Voort. Hij is bestuursadviseur bij Fuel for Living Strategies, voormalig directeur corporate finance Kempen & Co en auteur van het boek Vensters op waarde.

Gerelateerde artikelen