Opkomst cooperative procurement en contracthandling

fallback
Gezamenlijk inkopen is al heel oud. Via inkoopverenigingen of -coöperaties en via centrale procurement binnen holdings. Het fenomeen is nu bezig met een opmars die niet alleen de omvang, maar ook en vooral de vorm verandert. Outsourcing kan uitkomst bieden. Ook de HR-afdeling is - onder meer voor de inkoop van freelance mankrachten - aan de beurt.

Coöperaties melden forse stijgingen van deelnemersaantallen. Binnen grote holdings als Achmea worden nieuwe, ambitieuze doelen voor procurement gesteld. Het gaat niet langer alleen om het financiële en/of logistieke voordeel.

(Cooperative) procurement raakt meer en meer raakvlakken met voorheen wezensvreemde terreinen als HRM. Bijvoorbeeld via employee benefits; bedrijven die inkoopvoordelen bedingen voor hun werknemers, realiseren daarmee, zo blijkt bijvoorbeeld uit werknemerstevredenheidsonderzoeken, een wezenlijk onderscheid.

Externen
Multinationals, maar ook overheden hebben veel externen waaronder freelancers in dienst. Vaak heeft de HR-afdeling of inkoopafdeling geen klare kijk op de hoeveelheid externen, doordat nog altijd veel businessunits of werkmaatschappijen zelfstandig externen inhuren. Bij een reorganisatie, fusie of overname blijkt het erg moeilijk alle contracten, verzekeringen en fiscale aansprakelijkheden in kaart te brengen en af te handelen.

De HR- of inkoopafdelingen krijgen te maken met een overbelasting en een stroom aan papierwerk. De externe is wel afhankelijk van de inkomsten en wil dit dus tijdig geregeld hebben. Om dit proces te stroomlijnen, is uitbesteding hiervan een opkomende oplossing.

Door de huidige wetgeving zijn er veel voorwaarden verbonden aan de inzet van freelancers. Hierdoor leiden contacten tussen opdrachtgevers en bijvoorbeeld freelance IT-ers ondanks de intentie vaak niet tot een overeenkomst, omdat de eindopdrachtgever niet rechtstreeks een contract wil aangaan met de freelancer.

Fee
Ook ICT-detacheerder IT-Staffing signaleert dat bedrijven om die reden de contracthandling compleet uitbesteden. Met name voor het afdichten van de Wet Aansprakelijkheid zou een groot voordeel bieden. De partij die de administratieve afhandeling ofwel contracthandling aanbiedt, krijgt een vooraf tussen freelancer en eindopdrachtgever overeengekomen administratieve fee.

Dit heeft zo zijn voordelen. De eindopdrachtgever is verzekerd van een goede en strikte afhandeling ten aanzien van de inhoudingen volgens de wettelijk geldende regels. De freelancer kan op zijn beurt rekenen op duidelijke contracten en stipte betaling.

Gerelateerde artikelen