‘Op weg naar een integrale Credit Management Community’

De veranderende rol van de credit manager in het licht van de wereldwijde kredietcrisis. Tijdens het 6e Jaarcongres Credit Management is dit het centrale thema. 'Naast kennis- en netwerken zal dit jaar vooral de nadruk liggen op een actieve deelname aan rondetafelgesprekken waar de ontwikkelingen in het vakgebied centraal staan.'

Het in 2009 voor de zesde keer georganiseerde jaarcongres is niet het enige kennis- en netwerkevenement voor creditmanagers dat fungeert als platform voor credit management professionals.

Serge van Groningen, product manager Jaarcongres Credit Management organisator van de Credit Expo, Edwin Merk, commercieel directeur OnGuard en Mando Vroling, directeur en uitgever CxO Media hebben in 2008 met elkaar gesproken over de ontwikkeling van een integrale Credit Management Community. ‘Het idee hierachter is dat vakprofessionals elkaar door het jaar heen meerdere malen kunnen ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen’, legt Van Groningen uit.

Op het jaarcongres, dat elk voorjaar wordt gehouden, komen credit managers vooral bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en met elkaar in debat te gaan. Het Ervarium, georganiseerd door OnGuard, is uitgegroeid tot een zeer waardevol evenement waar de vele relaties en partners van de softwareorganisatie elkaar ontmoeten, kort voorafgaand aan de zomerperiode.

De Credit Expo, georganiseerd in het najaar, biedt een marktoverzicht van dienstverleners in credit management en geeft de vele aanbieders ruimschoots de gelegenheid om direct in contact te komen met zowel bestaande als toekomstige relaties.

Het is de toekomstvisie om meer onderlinge samenhang tussen de drie succesvolle evenementen te bewerkstelligen en de community gedurende het jaar verder te faciliteren met kleinere bijeenkomsten, zoals rondetafelgesprekken. Het 6e Jaarcongres Credit Management zal een eerste stap zijn richting een integrale Credit Management Community.

 

Programma
’In samenwerking met onze partners hebben we dit jaar weer hard gewerkt om een gevarieerd  congresprogramma samen te stellen, waar eindverantwoordelijken op het gebied van Credit Management van zowel business-to-business als business-to-consumer bedrijven zich in zullen herkennen’, gaat Serge van Groningen verder.

‘Gerard van Kesteren, CFO Kuehne + Nagel komt speciaal voor het jaarcongres over uit Zwitserland en zal als keynote spreker een bijdrage leveren aan het programma, daarbij ingaand op de belangrijke rol van de credit manager in het licht van de kredietcrisis.

Maarten Leen, Hoofd Macro-economisch onderzoek van het Economisch Bureau van ING Wholesale Banking opent het jaarcongres met een presentatie over de stand van zaken van de wereldeconomie en schetst daarbij een aantal mogelijke toekomstscenario’s.’

 

Credit Manager of the Year
Ook dit jaar wordt de prestigieuze Credit Management of the Year Award uitgereikt om aandacht te vestigen op het vakgebied en bijzondere prestaties op het gebied van Credit Management te honoreren. Het juryproces dat aan Award uitreiking ten grondslag ligt is dit jaar sterk verbeterd en transparanter gemaakt. Bovendien maakt een actieve deelname aan een rondetafelbijeenkomst door de genomineerden onderdeel uit van de jurybeoordeling.

In aanloop naar het congres zijn ruim 100 creditmanagers benaderd om deel te nemen aan een online onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van het credit management binnen hun organisatie. Tevens is gevraagd naar een persoonlijke visie op het vakgebied. Onder toeziend oog van juryvoorzitter Jean Gieskens, AC CCM QT, financial analist & planner en hoofddocent VVCM, wisten vijftien financials door te dringen tot de definitief genomineerden. Deze vijftien best practices staan uitvoerig beschreven in het Jaarboek Credit Management 2009.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst komen de genomineerden én de juryleden bijeen en kan iedere genomineerde zijn of haar case verdedigen. Daarbij worden ook de communicatieve aspecten op de proef gesteld. De bijdrage aan de rondetafelbijeenkomst telt voor twintig procent mee in de totale beoordeling voor de Credit Management Award. Het interview in combinatie met de antwoorden uit de websurvey voor tachtig procent.

De afgelopen jaren werd de award gewonnen door Credit Management kopstukken als Ben Walet, Credit Manager Getronics (2005); Rien van Poelgeest, Senior Credit Manager 3M Nederland (2006); Bob Kurpershoek, Senior Manager Global Collections NBC Universal (2007). Vorig jaar won Hans van Diest, Risk Manager bij BMW Financial Services en de Credit Management Award 2008. 

 

Genomineerden Credit Management Award 2009
1. Wilma Arends, Credit Control Coördinator EMEA Belden Europe
2. Henri Craens, Hoofd Treasury Agio Cigars
3. Peter van Dijk, Credit Manager Benelux Kuehne + Nagel
4. Tjerk van Dijk, Risk and Insurance Manager Draka Holding
5. Erwin van de Griek, manager in-excasso Agis
6. Richard van Hest, Manager Credit Control B-to-B Essent Energie Verkoop Nederland
7. Tom van den Hurk, Credit Manager EMEA & APAC TomTom
8. Gerben Jonkman, Manager Bijzonder Beheer NIBC Bank
9. Jeroen de Fost, Manager Debiteuren & Crediteuren Lekkerland Nederland
10. Martin van Loon, Senior Vice-President Head of Collections & Provisions ABN AMRO Bank N.V., Business Unit Nederland
11. Nils Postma, Creditmanager Welzorg
12. Rick Terra, Manager Credit en Collections KPN
13. Edith Tilburgs, Hoofd DebiteurenadministratieThomas Cook Nederland
14. Jacques Vincken, Global Credit Manager Shell Chemicals & Shell Gas
15. Frank Zijlstra, Backoffice Finance Manager nothern region, Dell

Gerelateerde artikelen