Oost Europa lost krapte arbeidsmarkt op

Merendeel 41.000 extra immigranten uit oost Europa. Natuurlijke aanwas 5.000.

Polen vormen nog steeds de grootste groep migranten. Volgens cijfers van het CBS vandaag, kwamen er 13.500 en gingen er 8.000, maar in de tweede helft kan dit omkeren. Indiërs vormen nu de op een na grootste groep immigranten. Zij komen veelal voor werk met hun partner en gezin naar Nederland. De sterkst groeiende groepen migranten hebben een achtergrond in de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het aantal Britten dat naar Nederland komt neemt sinds 2015 toe. Daarnaast vestigen zich nu meer Turkse migranten in Nederland dan er vertrekken. Van 2011 tot en met 2016 was dit omgekeerd.

De totale bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 met 46.000 personen. De natuurlijke aanwas was 5.000: er werden 82.000 kinderen geboren en er overleden ruim 77.000 mensen. Het aantal immigranten steeg tot bijna 113.000, een stijging van 12.000 ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Het aantal emigranten groeide minder hard, van 70.000 naar 72.000. Per saldo kwamen er 41 duizend mensen bij door buitenlandse migratie, 10 duizend meer dan in de eerste helft van 2018.

Vooral het aantal migranten uit Europa nam toe, per saldo van ruim 14.000 in de eerste helft van 2018 naar bijna 21.000 in de eerste helft van 2019. Ook steeg het aantal migranten met een Aziatische en Amerikaanse achtergrond. Vanuit Afrika bleef het aantal migranten ongeveer gelijk, ruim 5.000. Uit Eritrea en Ethiopië vestigden zich per saldo minder mensen in Nederland, maar uit andere Afrikaanse landen nam de migratie juist toe, zoals van mensen met een Zuid-Afrikaanse of Marokkaanse achtergrond.

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen