Ook grote bedrijven moeten jaarrekening indienen via SBR

De maatregel gaat in 2023 in en bespaart volgens de overheid 8,4 miljoen euro.

Na de micro, kleine en middelgrote ondernemingen wil het kabinet nu ook de 2.500 grootste Nederlandse rechtspersonen verplichten hun jaarrekening deponeren via Standard Business Reporting (SBR). De openbare internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister is afgelopen vrijdag gestart door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).

Deze eenduidigheid brengt volgens het ministerie gemak voor ondernemers, verbetert de kwaliteit van de rapportages, vermindert fouten, leidt tot meer transparantie én zorgt ook nog voor een besparing op administratieve lasten voor het bedrijfsleven van jaarlijks 8,4 miljoen euro.

Bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein deponeren al sinds boekjaar 2016 verplicht via SBR, de bedrijfsklasse middelgroot doet dit vanaf boekjaar 2017. De laatste bedrijfsklasse, grote rechtspersonen, zal naar verwachting vanaf boekjaar 2023 de jaarrekening via SBR deponeren. In de groep ‘groot’ vallen straks ongeveer 2.500 bedrijven met een activawaarde van meer dan 20 miljoen euro of een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro of die meer dan 250 werknemers hebben.

Over heel 2021 zijn er ruim 835.000 deponeringen via SBR geweest. Via Europese wetgeving zijn beursgenoteerde bedrijven (Effecten Uitgevende Instellingen) verplicht om elektronisch te deponeren via de AFM met ingang vanaf boekjaar 2021.

Relevante partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), softwareleveranciers, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK) werken samen met het ministerie van EZK aan het vormgeven van het besluit.

De internetconsultatie van de wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat open voor reacties tot en met 24 juni 2022. De AMvB wordt vervolgens na akkoord van de ministerraad naar de Raad van State gestuurd voor advies.