Ook elders in de eurozone hoge inflatie

Ook elders in de eurozone hoge inflatie
Gemiddeld werd het dagelijks leven in januari 5,1 procent duurder dan in januari 2021.

De voorlopige cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat wijzen op een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. In december bereikte de inflatie in de eurozone ook al een recordhoogte.

Dat de inflatie nog hoger uitvalt dan in de laatste maand van 2021 is een tegenvaller te noemen. Economen gepeild door Bloomberg rekenden in doorsnee op 4,4 procent inflatie.

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de druk nu toe. De inflatie is veel hoger dan de doelstelling van rond de 2 procent, maar beleidsmakers van de centrale bank voor de eurozone zeiden eerder nog dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is. Binnen de ECB zullen de discussies hierover toenemen.

In Nederland was de inflatie overigens veel hoger dan het gemiddelde, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder op woensdag. Hier gingen de prijzen gemiddeld 7,6 procent omhoog, tegenover 6,4 procent in december.

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de druk nu toe om zijn ruime beleid, gericht op lage rentes en het opkopen van miljarden euro’s aan leningen, verder te verkrappen. De inflatie is veel hoger dan de doelstelling van rond de 2 procent. Beleidsmakers van de centrale bank voor de eurozone zeiden eerder nog dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is, maar de discussies hierover binnen de ECB nemen toe. Uit de notulen van de vergadering voor het laatste rentebesluit kwam al naar voren dat centrale bankiers meer en meer rekening houden met een langere periode van geldontwaarding.

Economen die de hoge inflatie als tijdelijk fenomeen zien, beargumenteren dat het vooral de torenhoge energiekosten zijn die de prijsstijgingen aanjagen. Die zijn tijdelijk, en waarschijnlijk niet tegen te gaan door de rentes te laten stijgen. Maar tegelijkertijd houden centralebankiers goed in de gaten of tijdelijke aanjagers van de inflatie niet permanent worden, bijvoorbeeld als ook de lonen stijgen om de hogere prijzen te compenseren.

Vakbonden grijpen de sterk gestegen prijzen juist aan om de noodzaak van loonsverhogingen te benadrukken. Met hetzelfde loon kunnen werknemers steeds minder kopen. Door die dalende koopkracht krijgen meer Nederlanders het financieel lastig, stelde CNV in een reactie op de inflatiecijfers.

Gerelateerde artikelen