Ook deurwaarder voelt economische teruggang

Deurwaarders profiteren niet automatisch van de mindere economische situatie en slechter betaalgedrag. Omzetten kunnen weliswaar stijgen, maar een complex aan factoren zet de winstgevendheid van de kantoren onder druk.

Meer concurrentie, hogere voorfinanciering en toenemende afboekingen zijn volgens ING Economisch Bureau de voornaamste redenen waarom ook deurwaarderskantoren de mindere economische situatie in hun portemonnee voelen.

Verslechterd betaalgedrag
De deurwaardersbranche telt een kleine 1.000 (kandidaat) gerechtsdeurwaarders verspreid over 280 kantoren . Iets minder dan de helft van de kantoren verricht, naast de oorspronkelijke ambtelijke taken ook het zogenoemde minnelijk incassowerk. Dit deel van het werk maakt ongeveer een vijfde van de totale omzet van deurwaarderskantoren uit. Algemeen wordt aangenomen dat deurwaarders garen spinnen bij slechte economische omstandigheden en het niet op tijd betalen van rekeningen.

Een verslechterde betalingsmoraal zou via zowel buitengerechtelijke incasso als de ambtelijke (gerechtelijke, executoriale) fase tot extra omzet voor deurwaarderskantoren moeten leiden. Steeds meer consumenten betalen hun rekeningen inderdaad te laat. Ook bedrijven zijn in vergelijking met 2009 later gaan betalen.

Winstgevendheid onder druk
Terwijl het incasseren van rekeningen voor bedrijven lastiger wordt, staat de (kwaliteit van de) winstgevendheid van gerechtsdeurwaarders onder druk. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. De concurrentie tussen gerechtsdeurwaarders onderling en met incassobureaus is groot. Opdrachtgevers zoeken naar meer voorspelbaarheid, zodat vorderingen verkocht worden en garantierendementen worden geëist. Dit is binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk echter niet toegestaan.

Risico’s van gemaakte kosten om bedragen te kunnen innen liggen echter wel steeds meer bij de deurwaarder. Stijgende voorfinanciering en korting op ambtshandelingen zorgen voor verdere druk op marges. Bovendien is het onder de nieuwe incassowet voor opdrachtgevers mogelijk de verhoging van buitengerechtelijke incassokosten op te voeren, zodat het voor hen aantrekkelijker is dit traject zelf uit te voeren.

Verder nemen de afschrijvingen op voorgefinancierde bedragen toe, omdat de oninbaarheid van vorderingen stijgt. Bovendien stijgen doorlooptijden en kosten om te innen. Deze factoren maken dat, ondanks de mindere economische situatie,  de winsten van deurwaarderskantoren onder druk staan. “Vorderingen zijn steeds lastiger te innen voor de deurwaarder, waardoor deurwaarders nieuwe oplossingen moeten zoeken om de voorspelbaarheid van de inning te vergroten. Hiervoor is naast vakbekwaamheid, ondernemerschap nodig”, aldus Sasja van As-Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van de ING.

Bron: ING Economisch Bureau 

Gerelateerde artikelen