Onvoldoende kennis van duurzaam inkopen

De overheid weet nog te weinig van duurzaam inkopen. Er liggen volop kansen, maar veel overheidsinstanties zijn nog niet op de hoogte van de huidige stand van zaken. Dat stellen zondag inkoopdeskundigen van de kennisorganisatie NIC.

Jaarlijks doet de overheid voor ongeveer 40 miljard euro inkopen en wil dat op een meer milieuvriendelijke manier doen. Zij streeft naar minder energieverbruik, meer duurzame grondstoffen, minder afval, meer recycling en zo weinig mogelijk uitstoot van vervuilende stoffen.

De doelstelling voor het Rijk is 100 procent duurzaam inkopen tegen 2010. Voor gemeenten is dit 75 procent. De helft van de inkopen van provincies en waterschappen dient dan milieuvriendelijk te zijn.

Het valt de specialisten op dat de focus van Cramer sterk ligt op die productgroepen waar op korte termijn winst kan worden geboekt. Volgens het NIC, dat voortkomt uit het voormalige Nederlands Inkoop Bureau, is dat een goed begin, maar moet de overheid nog veel meer stappen nemen. Het stuurt maandag een advies naar verschillende overheidsdiensten.

Gerelateerde artikelen