Ontslaan goedkoper door aanpassing kantonrechtersformule

De Kring van Kantonrechters heeft onlangs besloten de kantonrechtersformule aan te passen. De kantonrechtersformule is een rekenmodel dat kantonrechters hanteren voor de toekenning van een vergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Deze formule is door de Kring van Kantonrechters vernieuwd, zo meldt KPMG.

In de vernieuwde versie is onder meer de berekening van het aantal dienstjaren aangepast en wordt meer rekening gehouden met de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever. Naar verwachting zullen de kantonrechters vanaf 1 januari 2009 de ge-update kantonrechtersformule hanteren. Voor werkgevers kan een sanering vanaf 1 januari 2009 in sommige gevallen goedkoper uitvallen.

Volgens de wet kunnen kantonrechters bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst een vergoeding naar billijkheid toekennen. De kantonrechtersformule staat niet in de wet, maar is een aanbeveling aan alle kantonrechters in Nederland. Zo kunnen kantonrechters landelijk op dezelfde manier de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst berekenen.

Volgens de huidige formule wordt de vergoeding berekend door het aantal dienstjaren (factor A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris (factor B) en de bijzondere omstandigheden van het geval uitgedrukt in een cijfer (factor C).

Factor A bepalen de kantonrechters voorheen als volgt: dienstjaren bij de werkgever tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1, van 40 tot 50 voor 1½ en vanaf 50 jaar voor 2. In de ge-update formule is factor A verder gedifferentieerd: dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor ½, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2.

Factor C schommelt in de praktijk tussen 0 en 2. In de nieuwe formule willen de kantonrechters niet alleen de verwijtbaarheid van het ontslag en bijzondere omstandigheden, maar ook de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever aandacht geven.

De wijziging van de kantonrechtersformule kan voor werkgevers voordelig uitpakken. Zeker in deze economisch spannende tijden.

Gerelateerde artikelen