Onterecht gedeclareerde zakelijke kilometers

Een bestuurder van een vennootschap had ten onrechte 100.000 zakelijke kilometers gedeclareerd. Dit is aan het licht gekomen na een onderzoek van de belastingdienst. De huidige eigenaar van de vennootschap vordert het volledige door de belastingdienst becijferde nadeel terug.

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat er sprake is van onverschuldigde betaling door de vennootschap en wijst niet een vergoeding van het volledige nadeel toe, maar een vergoeding ter grootte van enkel de teveel betaalde kilometervergoeding.

De vennootschap had in totaal een schadevergoeding gevorderd van ruim 60.000 euro. Dit bedrag was destijds ook door de belastingdienst becijferd, en betrof ook de te weinig betaalde vennootschaps- en omzetbelasting.

De teveel betaalde kilometervergoeding op zich bedroeg circa € 34.000. De wet spreekt over onverschuldigde betaling als zonder rechtsgrond een goed aan een ander is gegeven. Is daar van sprake dan kan dat goed, als onverschuldigd betaald, worden teruggevorderd.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen