‘Ons lerend vermogen van Finance groeit’

Bij KPN wordt fors ingezet op innovatie. Bart Meussen, transformatieleider bij KPN Finance, vertelt dat er meer en meer wordt samengewerkt met start-ups.

KPN richt zich sinds 2015 nadrukkelijk op de Nederlandse markt en klanten, met veel aandacht voor verschillende vormen van innovatie. Ook Finance innoveert en werkt meer en meer met start-ups; variërend van een IT-bedrijf op het gebied van het ‘source to pay’-proces, een ondernemer die financials ‘leert te leren’ tot een bedrijf waar geoefend wordt met het gebruik van zogeheten Bayesiaanse modellen. ‘Niet alles blijkt succesvol toepasbaar maar de innovatiekracht en het lerend vermogen van Finance groeien er wel door’, zegt Bart Meussen, verantwoordelijk voor Financial Planning and Analyses (FP&A) binnen KPN Finance en transformatieleider van de finance-functie.

Lees ook: KPN besturen vanuit de cockpit

Ander ritme

Besturing 2.0’, noemt Meussen het management-controlsysteem dat niet alleen gericht is op beheersing, maar ook ruimte biedt aan innovatie. En wel zonder dat het nodeloos ingewikkeld en kostbaar is. Hierbij is er, daar waar relevant, variatie in de besturing per bedrijfsonderdeel. De corporate venture-tak van KPN, waar geïnvesteerd wordt in (de samenwerking met) start-ups, doet geen maandelijkse uitgebreide verantwoording van de resultaten van de verlies- en winstrekening van deze unit. ‘In dit geval onnodig’, aldus Meussen, ‘want het gaat om de waarde-ontwikkeling op langere termijn en om het identificeren van innovatiekansen; een dynamiek die vraagt om een ander ritme.’

De voordelen van het werken met een nieuw management-controlsysteem bij KPN leert u op de Financial Systems Beurs op 4 oktober. 

Lange termijn

In en snel veranderende wereld waarin de behoefte van klanten zich ontwikkelt, gaat KPN in deze veranderingen mee. Binnen KPN Finance wordt gewerkt aan een management-controlsysteem, dat door Meussen ook wel Besturing 2.0 wordt genoemd. ‘Dat is er op gericht om juist langdurige waardecreatie zo optimaal mogelijk te ondersteunen’, legt Meussen uit. ‘Groei en innovatie stuur je niet op basis van kortetermijnresultaten. Het gaat in onze bedrijfssturing meer en meer om waardeontwikkeling op de lange termijn, naast de financiële resultaten op korte termijn.’ 

Grote R wordt kleine r

Steeds vaker let het bedrijf daarom op niet-financiële en toekomstgerichte indicatoren; voorspellers van de ‘cijfers van morgen’. Denk aan klanttevredenheid, een indicator van toekomstige omzetontwikkelingen. Of aan de ‘first time right’-score (zoals het aantal keren dat een monteur van KPN zijn werk in één keer goed doet): een hoge score leidt niet alleen tot een hoge klanttevredenheid en omzet maar ook tot lagere operationele kosten. 

Actie nemen

‘Inmiddels is 70 tot 80 procent van de kpi’s die wij gebruiken niet-financieel van aard. Het slechts rapporteren van deze kpi’s boet aan betekenis in, terwijl het analyseren en het nemen van actie belangrijker wordt. De grote R wordt een kleine r en de kleine a wordt een grote A – besturen is belangrijker dan je verantwoorden.’