Onrust Volksbank nog groter dan gedacht

Ook de directeur risico zat op de schopstoel, commissarissen krijgen de schuld.

De raad van commissarissen van de Volksbank wilde in augustus grote schoonmaak houden in het bestuur. Naast financieel directeur Pieter Veuger zou ook risicodirecteur Jeroen Dijst ontslagen worden, meldt Het Financieele Dagblad dat vertrouwelijke stukken heeft ingezien.

De discussie over de samenstelling van de top toont volgens de krant aan dat de ruzies bij de staatsbank nog verder gaan dan tot nu toe bekend was. Het is hoogst ongebruikelijk om bij een systeembank de hoogste mensen van financiën en risicobeheer, de sleutelfiguren in de raad van bestuur, tegelijkertijd te ontslaan.

Waar het ontslag van Dijst niet doorging, zijn er wel grote veranderingen in de raad van commissarissen aangekondigd. Vorige week verloor de bank twee commissarissen nadat eerder al voorzitter Jan van Rutte zijn vertrek aankondigde, volgens Haagse bronnen van het FD onder grote druk van het ministerie van Financiën. De raad van commissarissen wordt verweten onvoldoende hard opgetreden te hebben bij conflicten in de top van de bank.

Toezichthouder de Europese Centrale Bank (ECB) heeft in een geheim rapport in 2019 vernietigend geoordeeld over het bestuur van de Volksbank, zo meldde RTL Nieuws eerder deze maand. De top van het moederbedrijf van onder meer SNS Bank zou zich zorgen maken om de gebrekkige samenhang in het bestuur en de hoge mate van groepsdruk waardoor kritische geluiden niet geduld werden, aldus RTL Nieuws.

Ook werden spanningen tussen bestuurders slechts moeizaam opgelost en voelden de directieleden zich soms geïsoleerd. Dat betekende volgens de ECB ook een risico voor de bank omdat het algemene belang van het financiële concern, dat in handen is van de Staat, ondermijnd kon worden door bestuurders die vooral naar hun eigen portefeuille keken.

Bij vergaderingen werd er door de inefficiënte werkwijze vooral naar lopende zaken gekeken, concludeerde de ECB in het rapport. Daarbij spuiden de directeuren vooral hun mening en werd er nauwelijks naar elkaar geluisterd of geprobeerd problemen gezamenlijk op te lossen. Belangrijke besluiten werden daardoor niet op tijd of helemaal niet genomen.

Vorig jaar kwam de onrust bij de Volksbank tot een hoogtepunt. Sindsdien vertrokken al verschillende bestuurders en commissarissen.

(ANP)

 

 

Gerelateerde artikelen