‘Onrust rond Wet DBA leeft binnen vakgebied Legal’

In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de vraag naar Legal counsels en bedrijfsjuristen met 38%. Dit blijkt uit een analyse door Yacht van de Legal arbeidsmarkt. Volgens Yacht leeft de onrust rondom de Wet DBA binnen het vakgebied Legal.

Yacht noemt het opvallend dat de vraag naar bedrijfsjuristen daalt, omdat het werk voor deze beroepsgroep zich steeds verder opstapelt en medewerkers in deze functie steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Joost Duffhues, Commercieel Manager bij Yacht Legal: “Wekelijks horen wij dat het werk voor bedrijfsjuristen toeneemt. Zij worstelen enerzijds met de toename van het werk (compliancy, privacy, ethiek) en anderzijds willen zij zich meer opstellen als strategische gesprekspartner van management en directie.

Jelle Terpstra, partner bij Liance.legal: “De juridische vraagstukken op het bord van de gemiddelde General Counsel zijn divers en hebben steeds vaker een ethische en maatschappelijke lading. De regeldruk op organisaties neemt almaar toe. Veel vraagstukken op de juridische leestafel krijgen daarmee ook een meer procesmatige en bedrijfsmatige kant. Dit vraagt steeds meer van de General counsel Bedrijfsjuristen zullen steeds meer worden aangesproken op een breed pallet aan vaardigheden, naast alleen juridische kennis. Deze verandering biedt volop kansen en nieuwe uitdagingen”.

Juridische vacatures

Het tweede kwartaal laat een stijging van 25% in juridische vacatures zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal juridische vacatures zit daarmee nog steeds in een stijgende lijn. Zakelijke dienstverleners (40%) en intermediairs (45%) zoeken traditiegetrouw het meest naar juristen. Duffhues: “Het economisch herstel stuwt de vraag naar juristen. De maanden april en mei laten een behoorlijke stijging van het aantal juridische vacatures zien. De vraag richt zicht vooral op WO geschoolde juristen met drie tot tien jaar werkervaring. De vraag naar juristen omgevingsrecht is de afgelopen maanden fors toegenomen (>150%). Specifiek vanuit gemeenten en omgevingsdiensten is er veel vraag naar juristen handhaving met twee tot vijf jaar concrete handhavingservaring. Daarnaast ziet Yacht ook een verdubbeling van de vraag naar juristen bezwaar en/of beroep.

Advocatuur stijgt / Notariaat daalt

Ook in de advocatuur is er een sterk stijgende lijn in het aantal vacatures. De vraag naar advocaten stijgt met meer dan 40% en de vraag naar advocaat-medewerkers met 25% (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). De vraag is veelal gericht op ondernemingsrecht.

In het notariaat zag Yacht vorig kwartaal nog dat de vacatures voor kandidaat-notarissen stegen. In het tweede kwartaal is nu een daling te zien van het aantal vacatures voor notarissen (-15%) en kandidaat-notarissen (-20%).

Wet DBA zorgt voor onrust

De Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die vanaf 1 mei de VAR opvolgt zorgt voor onrust. De VAR vrijwaarde opdrachtgevers als bleek dat toch loonbelasting en sociale premies moesten worden betaald. In de DBA-overeenkomsten staat beschreven hoe arbeidsrelaties er uit moeten zien om geen loonheffing te hoeven afdragen. Achteraf controleert de fiscus of beschrijving en werkelijkheid overeenstemden, en zijn de gevolgen voor opdrachtgever en -nemer als dat niet zo is.

Yacht: “De afgelopen weken is duidelijk te merken dat er bedrijven zijn die niet meer met zzp’ers willen werken omdat ze de risico’s op boetes of naheffingen te groot vinden. Ook gebeurt het dat bedrijven de inzet van zzp’ers enkele maanden uitstellen en die tijd gebruiken om de nieuwe wet beter te leren kennen. Yacht merkt dat deze onrust rondom de Wet DBA leeft binnen het vakgebied Legal.”

Gerelateerde artikelen