Online Trust Coalitie voor vertrouwen in clouddiensten

"Zekerheid hebben over hoe er met de data wordt omgegaan," Jos de Groot, directeur Digitale Economie, EZK.

Ruim twintig organisaties, vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap, hebben zich verenigd in de Online Trust Coalitie. “Met de Online Trust Coalitie wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met het bedrijfsleven laagdrempelige methoden ontwikkelen die de afnemers en aanbieders van clouddiensten duidelijkheid geven over de betrouwbaarheid en veiligheid,” zegt Jos de Groot, directeur Digitale Economie bij EZK.

“Nederland heeft een zeer goede infrastructuur voor clouddiensten. Zo’n driekwart van de bedrijven maakt, bewust of onbewust, gebruik van deze diensten,” aldus De Groot. “Het is erg belangrijk dat ze veilig zijn en bedrijven zekerheid hebben over hoe er met de data wordt omgegaan en waar deze worden opgeslagen.”

Gebrek aan uniformiteit remt innovatie

Aan de ene kant komen gebruikers er nu heel moeilijk achter of deze betrouwbaar en veilig zijn, of ze de privacy waarborgen, en of ze voldoen aan de wet. Dat geldt ook voor andere belanghebbenden, zoals consumenten, burgers, financiers en aandeelhouders. Aan de andere kant is het voor aanbieders van clouddiensten moeilijk die zekerheid te garanderen omdat, uniforme en gestandaardiseerde informatie en certificeringen ontbreken.

Deze situatie werpt drempels op voor het gebruik van clouddiensten, wat de digitalisering en innovatie remt. Ook kunnen kleine Europese aanbieders minder goed concurreren met grote, gevestigde partijen. De Online Trust Coalitie wil een oplossing vinden. “Er zijn veel methoden om de betrouwbaarheid te toetsen, maar het is behoorlijk complex. Er is een woud aan certificeringen, juridische constructies, wet- en regelgeving,”reageert Martin Vliem, National Security Officer bij Microsoft, een van de bij de coalitie aangesloten bedrijven. “Grote bedrijven hebben nog wel de kennis en menskracht om dat uit te zoeken, maar voor het MKB is dat niet makkelijk. Het is daarom belangrijk dat we met de Online Trust Coalitie werken aan meer consensus over de methoden en ze eenvoudiger, duidelijker en toegankelijker maken.”

De Online Trust Coalitie roept organisaties op om deel te nemen en met elkaar de digitale economie van Nederland in de internationale context te versterken.

(bron: Online Trust; foto: Rijksoverheid)

Gerelateerde artikelen