Onderzoek SAS wijst uit: ‘BI en CPM groeien meer naar elkaar toe’

Business Intelligence is volop in ontwikkeling. Er wordt veel gesproken over BI, maar weten bedrijven wat BI precies inhoudt? Aan de basis van Business Intelligence ligt data. Hoe gaan bedrijven om met de informatie die in hun organisatie omgaat? In opdracht van BI-specialist SAS deed Marketcap onderzoek naar de trends en ontwikkelingen.

Het revolutionaire effect van informatietechnologie is nauwelijks begonnen, maar nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar al in hoog tempo op. Ook de volgende decennia, zullen bedrijven in toenemende mate moeten zoeken naar nieuwe en betere manieren om informatie te bekijken, te begrijpen en vervolgens er naar te handelen.

Om dit te verwezenlijken moet de informatiebeheerstructuur veranderen van ondersteunend en voorwaarde scheppend naar een essentiële basis voor bedrijfsbrede performance.

Recentelijk is bekend gemaakt dat Hyperion overgenomen wordt door Oracle. Ook Getronics is in gesprek met gegadigden om het bedrijf over te nemen. Business Objects heeft in april 2007 Cartesis overgenomen, een Frans bedrijf gespecialiseerd in Enterprise Performance Management.

In januari dit jaar heeft Cognos Celequest overgenomen, een bedrijf dat operationele dashboards-applicaties maakt. Verwacht wordt dat er nog meer beweging in de markt zal komen. Business Intelligence is niet meer het gebied voor gespecialiseerde bedrijven.

Veel grote ondernemingen zoals Microsoft en Oracle nemen Business Intelligence mee in hun standaard bedrijfskritische applicaties, zodat Business Intelligence in een overkoepelende applicatie zit.

Hierdoor wordt de druk op de kleinere gespecialiseerde BI-leverancier groter en zullen zij een nieuwe rol moeten zoeken of overgenomen worden door de grote leveranciers.

Edwin Peters, Manager Business Unit Solutions bij SAS: ‘We zien dat daadwerkelijke business intelligence niet ophoudt bij het beschikken over rapporten. BI is dé manier om inzicht en grip op de organisatie te hebben.

Een robuust onderliggend intelligence platform en voorspellende analysekracht stellen organisaties in staat om operationele, tactische en strategische informatie real-time ter beschikking te hebben en tot op de bron terug te herleiden. Om zo beslissingen op alle niveaus en voor allerlei rollen op het juiste moment mogelijk te maken. In bepaalde situaties kan dit zelfs direct zonder menselijk tussenkomen. In onze ogen is dat bedrijfsbrede performance management én sturing’.

CPM en BI
Uit het onderzoek blijkt dat Business Intelligence als term al redelijk bekend is; bijna 70 procent van de respondenten geeft aan bekend te zijn met BI. Corporate Performance Management blijkt een stuk minder bekend en wordt minder gebruikt dan Business Intelligence.

Slechts 38 procent is bekend met de term Corporate Performance Management. Er zijn er nog veel punten waarop het gebruik van BI verbeterd kan worden. De beschikbare informatie in een bedrijf wordt niet goed benut en is erg versnipperd binnen de organisatie.

Het eerste probleem ligt al bij de besluitvorming. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de geïnterviewde bedrijven slechts algemene doelen opstelt. Slechts een kwart van de bedrijven heeft meetbare en verifieerbare doelen die direct voortkomen uit de strategie.

Hoewel sommige punten met betrekking tot informatievoorziening en stuurinformatie niet hoog scoren, is dit in het geval van Key Performance Indicators wel zo. Bijna 7 procent gebruikt geen KPI’s. Qua soort KPI scoren kwantitatieve indicatoren en praktische indicatoren het hoogst.

Van de beschikbare informatie blijkt vooral de voorspellende waarde ondermaats te zijn. Meer dan 70 procent van de 300 respondenten geeft aan dat ze de voorspellende waarde niet goed vindt.

Opvallend is wel dat voorspellende waarde niet het eerste punt is dat respondenten verbeterd willen zien. Het belangrijkste eerst genoemde verbeterpunt is de kwaliteit van informatie, genoemd door 37 procent van de ondervraagden.

De bronnen die de organisaties gebruiken om de informatie vandaan te halen, zijn wisselend. De meeste organisaties slaan gegevens op één centrale plek op of in de datawarehouse. Toch gebruikt 47 procent  verschillende plekken om informatie op te slaan.

De wens om de informatievoorziening te verbeteren is aanwezig. Ongeveer 94 procent van de respondenten geeft aan dat zij integratie van informatiebeheer met collega’s belangrijk vinden, omdat dit niet alleen de kwaliteit van de informatie verbetert, maar ook kostenbesparend is.

Inzichtelijk
De ondervraagde organisaties beseffen dat inzicht in informatie belangrijk is. Drievierde van de geïnterviewde organisaties geeft aan dat ze een Business Intelligence platform als toekomstperspectief zien.

Ook geeft ruim 60 procent aan dat ze behoefte heeft aan een branchegerichte standaardoplossing. Daarnaast geeft tweederde van de organisaties aan dat ze in de komende twee jaar verwacht meer gebruik te maken van Business Intelligence of Corporate Performance Management voor strategisch management.

Gezien het feit dat steeds meer organisaties de analyse van data (BI) gaan gebruiken voor strategisch management (CPM), lijkt het erop dat BI en CPM steeds meer naar elkaar toe groeien.

Ook in de investeringen is terug te vinden dat de intentie om meer BI te gebruiken er is. Momenteel is 43 procent aan het investeren of verwacht dat in de komende 2 jaar te gaan doen.

In de sector Manufacturing (Industrie, Bouw en een deel IT en Telecom) zijn de investeringsintenties het hoogst de komende 24 maanden, namelijk ruim 38 procent. In de sector Business Services (Zakelijke dienstverlening) zijn de investeringsplannen voor de komende 24 maanden het laagst, namelijk 4,4 procent.

Ook softwarematig is consolidatie een trend. Veel bedrijven hebben meerder BI software tools. Uit een onderzoek van The Data Warehousing Institute (TDWI) blijkt dat een grote onderneming gemiddeld dertien BI-tools gebruikt.

Vaak werken deze tools niet goed samen en is het noodzakelijk dat er een betere integratie tussen de verschillende tools komt of, nog beter, dat deze aantallen teruggebracht worden tot een enkele allesomvattende tool. Standaardisatie, rationalisatie en consolidatie worden daarom belangrijk de komende periode.

Een andere trend is dat Business Intelligence meer vooruit gaat kijken. Tot nu toe werd er met BI naar cijfers uit het verleden gekeken. De verwachting is dat BI steeds meer voorspellende waarde gaat krijgen op basis van de cijfers uit het verleden. Door cijfer uit het verleden te analyseren, kan men ‘forecasten’ en toekomstige voorspellingen doen.

Ook het belang van dashboards wordt steeds groter. Dashboards vormen een makkelijke en overzichtelijke tool voor managers om beslissingen mee te nemen. En niet alleen algemene managers worden de gebruikers van BI, maar ook analisten en marketing managers zullen steeds meer gebruik gaan maken van Business Intelligence.

Er zit duidelijk nog een sterke ontwikkeling in Business Intelligence. Dit is tevens terug te vinden in de bestedingen en investeringen. Voor de laatste drie jaar geldt dat het groeitempo in de licentie opbrengsten aan het stijgen is. Zo is in 2004 was de markt gegroeid met 3,2 procent, bedroeg de groei in 2005 circa 4,9 procent en voor 2006 is er een groei geconstateerd van 5,3 procent. Voor 2007 is de verwachting dat de licentie opbrengsten zullen groeien met ruim 11 procent.

Gerelateerde artikelen