Onderzoek: ‘Ruim 48% bedrijven verwacht makkelijker 2024 dan 2023’

Onderzoek: Kostenbeheersing voorkomt radicale bezuinigingstrategie

Europese bedrijven zijn hoopvol over 2024. Uit een enquete onder 2.888 financiële beslissers, blijkt dat bijna de helft (46,8%) van de bedrijven denkt dat 2024 een makkelijker jaar wordt dan afgelopen jaar. Dat staat in een onderzoek van een Deense platform voor uitgavenbeheer, Pleo.

  • Prioriteiten voor Nederlandse bedrijven zijn omzetgroei van efficiëntieverbetering
  • Bedrijven blijven bezorgd over uitgaven en onvoldoende inzicht in financiële prestaties
  • 1-op-5 Europese bedrijven overweegt een salarisverlaging voor remote medewerkers

Omdat slechts 21,4% van de bedrijven zich nog steeds zorgen maakt over de inflatie, lijken bedrijven ambitieuzere doelen na te streven. In Nederland geeft 60,5% van de bedrijven prioriteit aan omzetgroei. Dit is een grote verandering ten opzichte van wat Nederlandse bedrijven aan Pleo vertelden in het Staat van Uitgaven-rapport vorig jaar. Toen was het behoud van personeel (30,4%) belangrijker dan omzetgroei (24,8%). Een andere prioriteit vorig jaar was ‘efficiëntieverbetering’ (26,4%), wat hoger op de agenda van CFO’s is komen te staan in 2024. Meer dan de helft van de bedrijven (52,5%) heeft dit genoemd als een belangrijke ambitie.

Inzicht in financiële gezondheid en uitgaven staan zakelijke groei in de weg

Onderzoek laat zien dat 63,2% van de Nederlandse bedrijven zich richt op financiële stabiliteit in 2024. Het verminderen van uitgaven staat op de lijst van 27,8% van de Europese bedrijven. Hoewel bedrijven graag de uitgaven willen beperken, heeft minder dan een derde (29%) van de bedrijven het gevoel dat ze uitgavenbeheer uitstekend onder controle hebben. Daarnaast vindt slechts 29,5% dat ze een goede grip hebben op hun financiële gezondheid en prestaties. Vorig jaar gaf 31% van de Nederlandse bedrijfsleiders aan dat een van de grootste uitdagingen bij het beheren van meerdere financiële processen de overload aan verschillende data en platforms is. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Onkosten of uitgaven?

Het gebrek aan inzicht en vertrouwen in uitgavenbeheer komt door de manier waarop onkosten worden gedefinieerd. 45,7% van de Europese bedrijven gelooft dat onkosten en uitgaven iets anders zijn, maar slechts 27% heeft duidelijke richtlijnen voor hun financiële teams om te kunnen bepalen wat onkosten zijn en wat uitgaven. Het gevolg is dat financiële teams momenteel aan het toeval overlaten wat er wel en niet wordt geregistreerd als bedrijfsuitgaven. Uit de bevindingen blijkt zelfs dat bijna de helft (49%) van de Europese bedrijven toegeeft dat ze items niet nauwkeurig bijhouden in hun uitgavenbeheerstrategie totdat ze meer dan € 11.500 bedragen.

Het consolideren van kosten kan een grote impact hebben op werknemers 

Een strakker beheer op uitgaven betekent diepere inzichten en minder dubbele lasten. Maar het vermindert ook de behoefte aan radicale bezuinigingsstrategieën. Terwijl 20,6% van de Europese bedrijven investeert in hernieuwbare energie om de energierekening te verlagen (met 24,6% is de hoge energierekening de belangrijkste bedreiging), houdt een significant deel van de bedrijven de salarissen onder de loep.

Remote werken lager belonen

Zo laat onderzoek onder andere zien dat 18,2% van de Europese bedrijven overweegt om het salaris van remote werknemers te verlagen. Daarnaast haalt 39,7% van de bedrijven werknemers terug naar het kantoor. De belangrijkste redenen hiervoor zijn prestatiegerichte inzichten (31%) en feedback van medewerkers (29%). Daarnaast zegt 1 op de 5 bedrijven dat ze dit doen omdat andere bedrijven hetzelfde doen (21,3%).

Geplande ontslagen

Een kwart van de bedrijven (25,7%) denkt dat ze in 2024 personeel moeten ontslaan – een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen gaf 32,7% van de Nederlandse bedrijven aan naar verwachting te moeten krimpen. Gelukkig heeft het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van andere Europese landen meer oog voor het welzijn van hun werknemers (50,5%) en het behoud van talent (43,8%).

Gerelateerde artikelen