Onderzoek: nog steeds kloof tussen bedrijfskundeonderwijs en beroepspraktijk

Beslissingen over bedrijfskundeopleidingen worden genomen door inhoudsexperts die nauwelijks ervaring hebben als manager in een bedrijf. Daardoor blijven de kernvakken in het curriculum geïsoleerd en wordt de kennis niet geïntegreerd. De afgestudeerden zijn daardoor onvoldoende in staat om hun verworven kennis in de praktijk toe te passen.

Dat is een van de conclusies van het promotieonderzoek ‘Understanding the Gap between Business Schools and the Workplace’ van Monique Bijker. Ze verdedigt haar proefschrift op 22 maart 2013 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Aansluiting beroepspraktijk
In haar onderzoeksproject analyseerde Bijker de voorbereiding van bedrijfskundestudenten op de eisen van de arbeidsmarkt. Het aansluitingsprobleem werd benaderd vanuit het perspectief van werkgevers, alumni, en van bedrijfskundestudenten in de laatste fase van hun master, net voor hun afstuderen.

Afgestudeerden weinig tevreden
Uit haar studies blijkt dat de aansluiting tussen de bedrijfskundeopleidingen en de eisen van de arbeidsmarkt nog veel te wensen overlaat. Werkgevers verwachten dat afgestudeerde bedrijfskundigen veelzijdig geschoold zijn en hun kennis gemakkelijk toe kunnen passen in de praktijk. Afgestudeerden zijn echter weinig tevreden over hun voorbereiding op de beroepspraktijk. Zij rapporteren een gebrek aan aansluiting tussen de competenties die werkgevers van hen verwachten en de competenties die ze in de opleidingen hebben verworven. Uit Bijkers onderzoek bij bedrijfskundestudenten in de masterfase blijkt ook dat ze weinig bekwaam zijn in het oplossen van realistische problemen. De kwaliteit van de oplossingen was op een tweede meetmoment (anderhalf jaar na afstuderen) nog lager dan op het eerste moment.

Realistische taken
Werkgevers denken dat opleidingen een betere aansluiting tussen opleiding en praktijk kunnen realiseren door studenten op te leiden aan de hand van realistische taken die sterk overeenkomen met de werkpraktijk. Bijker stelt voor om te werken met verschillende formats van authentieke taken, expertvoorbeelden, en van stapsgewijze probleemoplossing.

Monique Bijker verdedigt haar proefschrift ‘Understanding the gap between business schools and the workplace: Overconfidence, maximizing benefits, and the curriculum’ op vrijdag 22 maart 2013 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotor is prof. dr. H.P.A. Boshuizen (Open Universiteit). Co-promotor is dr. M.R. van der Klink (Open Universiteit).

Bron: Open Universiteit

Gerelateerde artikelen