Onderzoek: ‘Kapitaalbuffers en dividendbeperking cruciaal voor banken’

Gezondheid van banken moet omhoog

Het ministerie van Financiën heeft een rapport vrijgegeven waarin wordt gepleit voor hogere verplichte kapitaalbuffers en mogelijke beperkingen op dividenduitkeringen en aandeleninkopen om de weerbaarheid van banken bij een nieuwe crisis te vergroten. Ambtenaren benadrukken dat deze maatregelen van cruciaal belang zijn voor hogere financiële managers. Daarover schrijft het ANP deze ochtend.

  • Kapitaalbuffers en dividendbeperkingen cruciaal voor bankweerbaarheid.
  • Toezichthouder kan sectorbreed verbod opleggen bij crisis.
  • NVB benadrukt complexiteit en pleit voor brede aanpak.

Het rapport, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd door demissionair minister Steven van Weyenberg, is een reactie op de onrust die vorig jaar ontstond na problemen bij Amerikaanse banken en de Zwitserse bancaire reus Credit Suisse. Het onderstreept de noodzaak om in te grijpen om de veerkracht van banken te vergroten, vooral gezien de veranderende mondiale financiële omgeving.

Kritische beoordeling van beleidsopties

Voormalig minister Sigrid Kaag had ambtenaren opdracht gegeven om beleidsopties te onderzoeken na de recente schommelingen in de financiële sector. Het rapport benadrukt dat hoewel de Nederlandse bankensector financieel gezond is en aan strenge kapitaaleisen voldoet, verdere maatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige crisissituaties. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Preventieve maatregelen cruciaal

Het rapport beveelt aan dat toezichthouders de bevoegdheid krijgen om alle banken een verbod op te leggen voor dividenduitkeringen en aandeleninkopen in geval van een crisis. Deze sectorbrede maatregel kan voorkomen dat zwakkere banken hun kapitaalbuffers te zwaar uitputten, wat de stabiliteit van het financiële systeem ten goede komt. [Artikel gaat verder na de advertentie]

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

NVB reageert positief maar benadrukt complexiteit

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft positief gereageerd op de voorstellen uit het rapport, waarbij ze het “verstandig” noemt dat het ministerie deze kwesties aankaart. De NVB wijst echter op de complexiteit van het volledig elimineren van risico’s in de bankensector en pleit voor een bredere kijk van een volgend kabinet op zaken als het vestigingsklimaat en het verdienvermogen van banken.

Recente berichten uit internationale bronnen benadrukken ook het belang van robuuste kapitaalbuffers voor banken om financiële schokken op te vangen. Volgens een rapport van de Bank for International Settlements (BIS) blijft het versterken van de kapitaalpositie van banken een topprioriteit in het licht van toenemende economische onzekerheid wereldwijd.

Gerelateerde artikelen