Onderzoek jaarverslagen: Informatie over op aandelen gebaseerde beloning kan duidelijker

In het onderzoek zijn de toelichtingen bij zestig jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen uit vier Europese landen – waaronder Nederland – betrokken. Of de toelichting bij de jaarrekening informatief, goed leesbaar en op het juiste niveau gedetailleerd is kan moeilijk objectief beantwoord worden, menen de onderzoekers. Wel concluderen ze dat de informatie over op aandelen gebaseerde beloningen in de toelichting vaak erg omvangrijk is.

Dat geldt zeker in verhouding tot het belang van de onderliggende post in de totale jaarrekening. Gemiddeld maken op aandelen gebaseerde beloningen slechts 1,4 procent van de totale personeelslasten uit en maar 0,2 procent van de omzet van de onderzochte ondernemingen. Een overload aan detailinformatie gaat onvermijdelijk ten koste van het inzicht in de op aandelen gebaseerde betalingen.

Geen consensus

Internationaal is men het er over eens dat de toelichting bij de jaarrekening verbetering behoeft. Dat betekent echter niet dat er ook consensus bestaat over de precieze aard van het probleem en de mogelijke oplossingen. Gepleit wordt voor een meer doordachte opbouw van de toelichting, om de leesbaarheid te bevorderen.

Twintigste deel

Het onderzoek Het jaar 2014 verslagen bevat vijf deelonderzoeken naar de kwaliteit van verslaggeving in Nederland. De publicatie, de twintigste in een jaarlijkse reeks, is ook dit jaar uitgegeven als themanummer van het wetenschappelijk tijdschrift MAB, in samenwerking met de NBA. Het eerste exemplaar van het onderzoek is op 15 december 2015 door redactievoorzitter Ruud Vergoossen uitgereikt aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

 

Gerelateerde artikelen