Onderzoek Accountancy: Strategisch advies grootste groeimarkt accountant

Ruim 83 procent van de accountants zien bij hun klanten een toenemende vraag naar een grotere adviserende rol. Dit ondanks de actuele discussies over de accountancybranche.

Dat blijkt uit onderzoek naar de veranderende rol van de accountant door Exact en Accountancy Nieuws onder 288 respondenten. Accountants constateren voor twee van de drie belangrijkste inkomstenbronnen, te weten boekhouden en het opstellen van jaarrekeningen, een verminderde vraag. Daarentegen neemt de behoefte naar adviserende diensten met betrekking tot financiële en fiscale vraagstukken juist toe. Ruim 30 procent van de klanten vraagt hier al om bij hun accountant en bij zo’n 53 procent bestaat er een latente behoefte. 
Strategisch adviseur
Opvallend is dat een accountants- of administratiekantoor, dat een deel van zijn processen via de cloud heeft lopen, beter op deze behoefte lijkt in te spelen dan kantoren die nog niet in de cloud werken. Dit blijkt uit het feit dat cloud-accountants vaker bijdragen aan het business plan van hun klanten. Ook zijn ze actiever betrokken bij meer onderdelen van het business plan dan hun collega’s zonder cloud-oplossingen. Met name op het gebied van het vaststellen van KPI’s hebben accountants in de cloud (34 procent) een grotere rol dan cloudloze-accountants (19 procent). Toch ziet meer dan de helft van accountants die niet actief zijn in de cloud, zichzelf als belangrijkste bijdrager van het business plan, terwijl uit het onderzoek blijkt dat de accountant pas na de business partner (54 procent) en echtgenoot (42 procent) als belangrijkste adviseur geldt.
__________________________________________________________________________________ 
Werkt u als controller maar heeft u er niet ‘officieel’ voor gestudeerd? Ontbreekt het u aan tijd om een HBO of postdoc opleiding te volgen? Bent u professional en wilt u zich laten omscholen? Wilt u uw kennis op een hoger niveau brengen en uw toegevoegde waarde vergroten? Wilt u uw kansen op een nieuwe baan aanzienlijk verhogen? Volg dan de succesvolle opleiding Controller in een Week. 
________________________________________________________________________________

Sebastiaan de Jong, Business Director bij Exact Cloud Solutions: “De accountancybranche heeft de laatste tijd veel te verduren gehad. Uit dit onderzoek blijkt juist dat de accountants een groeiende behoefte zien bij hun klanten naar een meer strategische rol van hun accountant. Daaruit spreekt vertrouwen. Met de juiste IT-ondersteuning zijn accountancy- en administratiekantoren in staat om hun kennis en ervaring opgedaan met hun activiteiten in een bepaalde sector om te zetten in waardevolle informatie voor hun klanten. De cloud is hierbij slechts een middel, maar wel één die zorgt voor transparante verslaglegging en betere strategische advisering dankzij meer inzichten.”
Rapportage
In het herstellen van het imago van de accountancybranche speelt transparantie een grote rol. Aan de basis hiervan staan degelijke rapportages en heldere verslaglegging van de werkzaamheden. Ruim 40 procent van de respondenten evalueert de resultaten van zijn klanten ieder kwartaal aan de hand van het business plan. Bijna 35 procent van de accountants leggen deze resultaten vast met behulp van boekhoudsoftware in de cloud. De cloudloze-accountants doen dit voornamelijk in Excel (72 procent). Het delen van advies en informatie met de klant wordt in bijna 90 procent van de gevallen per e-mail of face-to-face gedaan. Daarnaast maakt bijna 15 procent gebruik van een klantportal.
Cloud-accountant presteert beter
Accountants- of administratiekantoren actief in de cloud lijken niet alleen beter in staat om in te spelen op de veranderende behoefte, uit het onderzoek blijkt tevens dat ze beter presteren. Zo zag 43 procent van accountants  niet actief in de cloud, zijn omzet dalen tegen 34 procent van de cloud-accountants. Ook zijn cloud-accountants positiever gestemd over de toekomst. Meer dan de helft van hen verwacht komend jaar omzetgroei te realiseren ten opzichte van 34 procent van de niet cloud-actieve accountants. Wellicht is dat ook de reden dat alle startende accountantskantoren die meededen aan het onderzoek, gebruik maken van de cloud.

Gerelateerde artikelen