‘Onderwijsinstellingen moeten jaarverslagen openbaar maken’

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vinden het onacceptabel dat er onderwijsinstellingen zijn die hun jaarverslag niet openbaar maken. Ze kondigen daarom strengere regelgeving aan.

Dit blijkt uit hun antwoord op Kamervragen van de VVD over het artikel ‘Schoolbestuur, waar is uw jaarrekening?’ in het Onderwijsblad.

Nadere aanwijzingen

Op de vraag of de bewindslieden de mening delen dat het onacceptabel is wanneer publiek bekostigde onderwijsinstellingen hun publieke verantwoordingdocument, namelijk de jaarverslagen, niet gemakkelijk toegankelijk maken, ondanks gemaakte afspraken hierover in de Code Goed bestuur, antwoorden Bussemaker en Dekker: “Ja. In onze brief van 19 februari 2015 over de reactie op de moties en het amendement bij de OCW-begroting 2015 (…) hebben wij aangegeven dat als de afspraken niet worden nageleefd we de regelgeving op dit punt zullen aanpassen. We zullen daarom regelen dat de sectorwetten worden aangepast. Daarna worden in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs nadere aanwijzingen omtrent de openbaarmaking van het gehele jaarverslag, bestaand uit zowel het bestuursverslag, de jaarrekening en overige relevante stukken gegeven.”

Branchecodes

De bewindslieden laten verder weten dat in een eerder stadium met de koepelorganisaties is afgesproken dat de afspraken omtrent de openbaarmaking in de branchecodes wordt opgenomen. “Deze afspraken worden in het mbo, hbo en wo al voor het grootste deel nageleefd, terwijl het po en vo op dit punt meer achterblijven. De consequentie is dat we zo snel als mogelijk openbaarmaking gaan regelen via wet- en regelgeving. Dat betekent dat de Inspectie van het Onderwijs dan hierop kan handhaven.”

Gerelateerde artikelen