Ondernemingskamer: Geen onderzoek Triodos Bank

De bank neemt zelf al actie rond het handelssysteem voor certificaten.

De Ondernemingskamer wijst een verzoek om een onderzoek bij Triodos Bank af. Volgens de rechters van het gerechtshof in Amsterdam kan op onderdelen getwijfeld worden aan het in het verleden gevoerde beleid bij de bank, maar een onderzoek zou niet in het belang zijn van zowel Triodos als de certificaathouders die de zaak hadden aangespannen.

Het gaat om de handel in certificaten. Triodos had de handel in die certificaten een aantal jaar geleden stilgelegd omdat het gebruikte interne handelssysteem niet langer houdbaar zou zijn. Daarna konden certificaathouders niet bij hun ingelegde kapitaal.

Dreiging al langer duidelijk

Volgens de Ondernemingskamer wist Triodos al in 2017 dat er problemen dreigden. De bank had eerder onderzoek moeten doen naar mogelijke oplossingen, oordelen de rechters. Maar verder zouden er “geen gegronde redenen” zijn om te twijfelen aan de gang van zaken bij Triodos.

Extern handelsplatform als oplossing

Nadat de handel in de certificaten in maart 2020 werd opgeschort volgde namelijk wel een uitvoerig onderzoek. Triodos heeft er uiteindelijk voor gekozen om de handel in certificaten te gaan regelen via een notering aan een extern handelsplatform. Eerder berichtte de website CFO.nl daar al over. Daardoor kunnen de certificaathouders na drie jaar hun certificaten weer verkopen.

Onderzoeksverzoek

Stichting Certificaathouders Triodos Bank, die opkomt voor de belangen van de certificaathouders, vroeg aan de Ondernemingskamer in oktober vorig jaar om onderzoek te doen. Dan zouden alle feiten en omstandigheden bij de bank achterhaald kunnen worden die hebben geleid tot het stilleggen van de handel in de Triodos-certificaten.

Maar de Ondernemingskamer denkt dat het instellen van een eigen onderzoek het inmiddels ingezette proces bij Triodos kan vertragen. Dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de vraag naar de certificaten op het handelsplatform. De stichting reageert echter “bijzonder teleurgesteld” op de beslissing. Wel zien bestuursleden in de kritiek van de Ondernemingskamer een aanknopingspunt om zelf weer in gesprek te gaan met Triodos Bank.

Triodos kreeg de afgelopen jaren veel kritiek op de gang van zaken rond certificaten. De VEB, een belangenvereniging voor particuliere beleggers, wees er eerder op dat er veel certificaathouders zijn die tussen de 40.000 en 80.000 euro hadden belegd in de alternatieve aandelen. Zij konden door de ingreep van de bank niet bij geld voor bijvoorbeeld hun pensioen.

VEB: ‘Hoop dat Triodos geleerd heeft’

Joost Schmets van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) stelt dat de rechters een belangenafweging hebben gemaakt. “Maar ze kraken ook echt wel harde noten over het oude bestuur.” De VEB wil nu weer vooruitkijken. “We hopen dat Triodos heeft geleerd dat ze transparanter moeten worden.”

Reactie Triodos

Triodos laat weten het vonnis van de Ondernemingskamer nog te bestuderen. Maar de bank zegt met alle belanghebbenden, onder wie de certificaathouders zelf, te werken aan de verhandelbaarheid van de certificaten.

(ANP)