OndernemingsBeurs: nieuwe beurs kan MKB voorzien in financiering

De financiële crisis heeft de financieringsmogelijkheden van het MKB wezenlijk aangetast. Niet alleen het verkrijgen van bankfinanciering is moeilijk, ook het aantrekken van geld via de beurs is voor vele middelgrote en kleinere ondernemingen zeer lastig geworden.

door Michiel Wurfbain

Omdat een beursnotering wezenlijke kosten en verplichtingen met zich brengt, beschouwen veel van deze bedrijven een beursnotering eerder als een last dan een lust. NYSE Euronext onderkende het probleem bij bedrijven en heeft zich door een speciale commissie laten adviseren wat hieraan te doen. Deze commissie kwam onlangs met haar aanbevelingen: ze bepleit de oprichting van de Entrepreneurial Exchange of OndernemingsBeurs, een nieuwe beurs speciaal voor het midden- en kleinbedrijf die in elk van de Euronext jurisdicties, dus ook Nederland, het licht moet zien.

Initiatieven voor een “MKB-beurs” zijn niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan Alternext, een junior market met als belangrijkste kenmerk de minder strenge noteringsvereisten en regels. De OndernemingsBeurs is echter niet een dergelijk alternatief platform met een “verlicht regime”. De gedachte is een feitelijke separatie tussen alle large cap ondernemingen – die “achterblijven” op NYSE Euronext – en de mid- en small caps, inclusief degene die op Alternext genoteerd zijn, die als het aan het beursbedrijf ligt en masse verhuizen naar de OndernemingsBeurs. De term MKB is daarbij een ruim begrip: het gaat om ondernemingen met maximaal 5.000 werknemers en met ofwel omzet tot EUR 1,5 miljard danwel een balanstotaal tot EUR 2 miljard.
De regels waaraan beursfondsen na de “migratie” naar de OndernemingsBeurs moeten voldoen lijken niet (wezenlijk) te veranderen. Dat kan NYSE Euronext ook niet of maar nauwelijks bewerkstelligen, omdat dit het terrein is van de nationale en Europese wetgevers. De verbetering voor het MKB moet primair liggen in de specifiek voor hen toegesneden omgeving, waarin het voetlicht niet meer door large caps gestolen wordt en waarin er meer support voor beursfondsen moet komen, niet alleen van de beurshouder maar ook van de Euronext members. Overigens wordt van members ook de nodige commitment verwacht bij het tot een succes maken van de OndernemingsBeurs – in de aanbevelingen valt het woord “partnership” diverse malen.
Het valt te verwachten dat NYSE Euronext de aanbevelingen overneemt en de OndernemingsBeurs zal opzetten, en mijns inziens doet de beurshouder daar goed aan. Mid- en small caps hebben het moeilijk op de beurs en het opzetten van een eigen platform voor deze ondernemingen zal ze beter positioneren. Maar we moeten er ook geen wonderen van verwachten. Ook op een “eigen” beurs zal het beursklimaat de komende tijd nog wel guur blijven. De afgelopen jaren heeft Euronext Amsterdam meer beursexits dan beursgangen gehad, zeker ook in het mid- en small cap segment. Hopelijk kan de creatie van de OndernemingsBeurs bijdragen in het keren van deze trend. 
 Michiel Wurfbain is advocaat ondernemingsrecht bij Simmons & Simmons LLP te Amsterdam

Gerelateerde artikelen