Met name horecaondernemers werden een stuk positiever, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede daardoor steeg de graadmeter van het statistiekbureau naar de hoogste stand sinds de metingen in 2008 begonnen.

De stijging van het vertrouwen hangt samen met de heropening van de economie. Voor horecabedrijven is het bijvoorbeeld pas enkele maanden mogelijk om weer gasten binnen te ontvangen. De ondernemers in die sector gingen in één kwartaal van de somberste groep naar de meest positief gestemden.

Ook in vrijwel alle andere bedrijfstakken werden ondernemers optimistischer, met uitzondering van de bouw. Daar is de stemming nog wel positief, maar iets minder dan een kwartaal eerder.

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn de problemen voor ondernemers nog lang niet voorbij, ondanks dat vertrouwen toeneemt. “Het merendeel van de gegevens werd verzameld in de eerste week van juli, voordat de coronamaatregelen weer werden aangescherpt vanwege de snel stijgende besmettingscijfers”, aldus de werkgevers. VNO-NCW wijst er ook op dat de economie nog lang niet op het niveau zit van voor de coronacrisis.

Meer ondernemers hebben last van personeelstekorten. Dat geldt voor ongeveer een kwart van de bedrijven. Ongeveer een derde van de ondernemers gaf echter aan helemaal geen obstakels voor zijn bedrijfsvoering te ondervinden.

In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis boven het nulpunt. Daarboven kijken ondernemers overwegend positief naar de economische ontwikkelingen, eronder is sprake van pessimisme. Nu, drie maanden later, is er direct sprake van een nieuw record. Het oude hoogtepunt stamde uit begin 2018.

Het CBS werkt voor de meting van het ondernemersvertrouwen samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.