Ondernemerskansen in onder meer Finland, Duitsland en Letland

In onder meer Finland, Letland, Duitsland, Verenigde Staten en Brazilië is de kans op een faillissement het komende jaar het kleinst. In deze landen liggen kansen voor ondernemers om te investeren en hun business te vergroten.

In de landen Italië, Spanje, Portugal en ook Nederland zijn de vooruitzichten minder positief. Dit blijkt uit de Insolvency Risk Outlook van Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreet voorspelt dat in Finland, Litouwen, Letland, Nieuw Zeeland, Singapore, Verenigde Staten, Brazilië, Duitsland, Noorwegen, Israël en Slovenië, de kans op faillissementen in het derde en vierde kwartaal van 2012 het kleinst is. Bedrijven in deze landen hebben gemiddeld een hogere liquiditeit. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers.
__________________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts

Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________

Jan Willem de Vries, algemeen directeur van Dun & Bradstreet: ‘In dit instabiele economische klimaat, durven ondernemers minder te investeren. Toch ligt er in een aantal landen wel degelijk kansen om bestaande business uit te breiden of om nieuwe te creëren. Daarbij zullen ook salesinspanningen meer resultaat opleveren als zij gericht worden op bedrijven die daadwerkelijk in staat zijn te betalen.’

Korting bij sneller betalen

Het is bekend dat landen als Italië, Portugal en Spanje zwaar zijn geraakt door de eurocrisis. De ‘Insolvency Index’ laat zien dat de status van deze landen de komende tijd niet verandert. Nederland bevindt zich in hetzelfde rijtje en laat een hoog faillissementsrisico zien. Zowel de economische vooruitzichten als de ontwikkeling van het aantal faillissementen is negatief. De Vries: ‘Landen die het de komende tijd als gevolg van een verslechterende economie naar verwachting ook moeilijk gaan krijgen, zijn Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Hier is het risico aanwezig dat bedrijven betalingen niet meer kunnen voldoen. Als ondernemer kun je hierop anticiperen door bijvoorbeeld een Frans bedrijf waarmee je zaken doet, korting aan te bieden als zij tijdig betalen.’ Ondernemers die zaken doen in landen met een hoog faillissementsrisico, kunnen ook rente gaan rekenen op te laat betaalde rekeningen.

Bron:
Dun & Bradstreet

Gerelateerde artikelen