MKB voorman overhandigt doelen & taken aan minister

Werkgevers geven kabinet taken & doelen

Het nieuwe kabinet moet ondernemers meer ruimte geven om met oplossingen te komen. Dit stelt MKB-Nederland in hun nieuwe Ondernemersagenda, overhandigd door voorzitter Jacco Vonhof aan minister Beljaarts van Economische Zaken. Kernpunten zijn het verlagen van regeldruk, betere financieringsmogelijkheden, een stabiel fiscaal stelsel en het verhogen van de arbeidsprikkels. Dat meldt het ANP.

  • Verlaag regeldruk, verhoog investeringsprikkels
  • Herzie fiscaal stelsel, beloon ondernemers
  • Stimuleer onderwijs, bescherm bedrijventerreinen.

Vonhof benadrukt dat ondernemers vertrouwen, eenvoud en voorspelbaarheid nodig hebben. Ze worden nu gehinderd door een wirwar van regels en wispelturig beleid. “Ondernemers hebben oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, maar worden beperkt door de huidige regelgeving,” aldus Vonhof. Het nieuwe kabinet moet deze beperkingen wegnemen. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Regeldruk als prioriteit

Volgens de Ondernemersagenda moet de aanpak van regeldruk prioriteit krijgen. Nederland is doorgeschoten met regels en rapportageverplichtingen die ondernemers hinderen zonder duidelijk doel te dienen. Een vereenvoudigd systeem zou ondernemers de ruimte geven om zich te concentreren op hun kernactiviteiten.

Fiscaal stelsel herzien

Het huidige fiscale stelsel moet herzien worden om ondernemerschap beter te belonen. Vonhof wijst op het verschil in belastingdruk tussen ondernemers en werknemers. “Een ondernemer met een bv die risico neemt, betaalt vaak meer belasting dan een werknemer in loondienst. Dat moet veranderen.”

Arbeidsmarkt flexibiliseren

Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, stelt MKB-Nederland voor dat werkgevers een percentage van het brutoloon netto kunnen uitkeren. Dit moet afhangen van het aantal gewerkte uren ten opzichte van een fulltime dienstverband, waardoor meer werken daadwerkelijk loont. Ook pleit Vonhof voor betere samenwerking tussen gemeenten, UWV en ondernemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Onderwijs en Werkgelegenheid

Om personeelstekorten in vitale sectoren te verminderen, moeten scholen en studenten financieel gestimuleerd worden om te kiezen voor beroepen waar de vraag groot is. Dit vraagt om een gerichte aanpak vanuit de overheid en het onderwijs.

Bescherming bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen, die een significant deel van het BBP genereren, staan onder druk door woningbouwplannen. Vonhof vraagt om bescherming van deze terreinen en benadrukt hun economische belang. “Bedrijventerreinen verdienen 40 procent van ons BBP en huisvesten 30 procent van onze medewerkers.”

Innovatieve energieoplossingen

Netcongestie, een knelpunt voor bedrijven, vereist innovatieve oplossingen zoals smart energy hubs. De agenda roept op tot wettelijke mogelijkheden voor groepscontracten, zodat ondernemers gezamenlijk duurzame energieoplossingen kunnen ontwikkelen.

Internationale trends en aanbevelingen

Recente internationale trends ondersteunen de oproep van MKB-Nederland. Wereldwijd zien we een verschuiving naar meer flexibiliteit en minder bureaucratie voor ondernemers. Zo heeft de EU recent nieuwe richtlijnen aangekondigd om de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen te verlichten.

Ruimte voor innovatie

Om innovatie te bevorderen, is het essentieel dat ondernemers de vrijheid krijgen om te experimenteren en te groeien zonder belemmeringen van overmatige regelgeving. Dit standpunt wordt ook ondersteund door de OECD, die pleit voor een balans tussen regulering en ondernemingsvrijheid .

Gerelateerde artikelen