Ondernemers op zoek naar alternatieve financiering

Banken stellen steeds strengere eisen aan MKB-bedrijven.

MKB-bedrijven zitten in een heuse credit crunch doordat banken strengere eisen stellen of leningen weigeren. Lenen wordt daardoor lastiger en duurder. Andere partijen vullen het gat.

Dat signaleer financieringsplatform NLInvesteert, een bemiddelaar in bedrijfsfinanciering. Het bedrijf stelt nog nooit zoveel financieringsaanvragen te hebben ontvangen als in het afgelopen kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam er de vraag voor een financieringsvolume van meer dan 200 miljoen euro. Dat is een veelvoud van het aanvraagvolume in dezelfde periode vorig jaar, aldus NLinvesteert.

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft NLinvesteert ruim 57 miljoen euro aan financiering voor het MKB geregeld. Ten opzichte van vorig jaar is er een grote verschuiving van financiering voor vastgoedontwikkeling naar bedrijfsfinancieringen.

Het recordaantal kredietaanvragen bij NLInvesteert hangt samen met de steeds nijpender financieringsproblemen voor MKB-bedrijven, denkt NLinvesteert. Ondernemers hebben problemen met solvabiliteit, liquiditeit en oplopende rentes, terwijl er wel investeringen moeten worden gedaan voor bijvoorbeeld de duurzame transitie en noodzakelijke technologische innovatie.

Met name kleinere bedrijven worstelen met de terugbetaling van Covid-regelingen. De Belastingdienst gaf bedrijven bijvoorbeeld in de corona-periode bijzonder uitstel van betaling, maar heeft per 1 oktober 2022 om aflossing gevraagd.

“Sommige ondernemingen hebben te veel vertrouwd op die coronakredieten. Dat werd gezien als een soort werkkapitaal, een vorm van goedkoop lenen”, aldus directeur Dirkjan Takke van NLinvesteert. “Dat ze die kredieten nu terug moeten betalen, drukt zwaar op de liquiditeit van bedrijven. Daarbij komt dat ze nu voor werkkapitaalfinanciering weer een beroep doen op oude kredietlijnen bij banken. Dat past echter lang niet altijd meer. Banken stellen aanvullende eisen. Ook hiervoor melden bedrijven zich nu bij ons.”

Gerelateerde artikelen