Ondernemers niet voorbereid op vernauwing loon en Werkkostenregeling

Ondernemers moeten alert zijn op de Werkkostenregeling (WKR) en de hoogte van hun loon om boetes in 2015 te voorkomen. 80% van de ondernemers is namelijk niet klaar voor de WKR en ook belonen meewerkende Directeur-Grootaandeelhouders (DGA's) zich te weinig of juist te veel volgens De Belastingdienst. Dit kan ertoe leiden dat ze boetes krijgen opgelegd, stelt Accon avm.

Het advies- en accountantsorganisatie verwacht dat de controle hierop streng zal zijn in 2015: de controles zijn opgeschroefd. Daarnaast is er door het kabinet de verwachting uitgesproken dat ze in 2015 150 miljoen euro extra ophalen uit controles.
DGA moet loon bespreken met Belastingdienst om naheffing en boetes te voorkomen
Meewerkende DGA’s moeten om boetes en naheffingen te voorkomen contact opnemen met de Belastingdienst om hun loon voor 2015 en de jaren daarna te bespreken. 
Sander van Gelderen, Directeur Belastingadvies bij Accon avm: ‘Een groot aantal DGA’s heeft het gebruikelijk loon dat zij ontvangen te laag ingestoken. Op dit moment mag het loon dat zij ontvangen 30% afwijken van het gebruikelijk loon (min. €44.000,-) dat gebaseerd is op het marktconforme salaris voor de functie die wordt uitgevoerd. In 2015 komt dit percentage op 25% te liggen. Om boetes en naheffingen te voorkomen doet een DGA er goed aan om het te ontvangen loon te bespreken en af te stemmen met de Belastingdienst.’
80% van de ondernemers nog niet klaar voor WKR, boetes liggen op de loer
Ondernemers lopen daarnaast een groot risico op het betalen van 80% eindheffing over kosten die zij maken voor werknemers. Slechts 20% van de werkgevers werkt al volgens de Werkkostenregeling (WKR) die vanaf 1 januari 2015 verplicht wordt voor ondernemers. 
De WKR betekent dat 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf belastingvrij mag worden gebruikt voor bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Van Gelderen: ‘De vereiste aanpassing aan de financiële administratie kan binnen een paar weken geschieden. De valkuil ligt in het aanpassen van arbeidscontracten van werknemers. Als daar zaken inzitten die zorgen voor overschrijding van de vrije ruimte, komt een eindheffing van 80% op de overschrijding te liggen.’
Extra controle door Belastingdienst
Van Gelderen verwacht dat de controle, scherp zal zijn omdat het Kabinet verwacht dat ze 150 miljoen euro extra zal ophalen zoals in de Miljoenennota staat. ‘We zien de laatste maanden ook veel extra controles door De Belastingdienst. Er is extra capaciteit en daardoor worden we vaker geconfronteerd met brieven waarin naar extra uitleg wordt gevraagd. De ondernemer moet dus niet te lichthartig denken over de nieuwe maatregelen die per 2015 ingaan.’

Gerelateerde artikelen