Ondernemers kunnen zelf online terugbetaling NOW regelen

Het UWV is bezig met de definitieve berekeningen voor de eerste en tweede periode NOW.

Ondernemers die eerder ontvangen loonsubsidie via de NOW-regeling deels of geheel moeten terugbetalen kunnen dat nu ook via de website van het UWV regelen.

Voor een periode van maximaal drie jaar is een standaardregeling aan te vragen. Voor uitzonderingen zal een ondernemer zelf contact op moeten nemen met het UWV.

Het UWV is bezig met de definitieve berekeningen voor de eerste en tweede periode NOW. Op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom over de betreffende maanden stelt de uitkeringsinstantie vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

“We begrijpen dat een terugvordering voor werkgevers op dit moment lastig kan zijn”, stelt het UWV. Volgens de organisatie wordt al “goed gebruik” gemaakt van de regeling. Het UWV heeft in totaal 17.370 terugvorderingen van december 2020 tot en met 25 februari 2021 geregistreerd. Hiervan zijn in totaal 6144 betalingen ontvangen. Met 3839 ondernemers is een terugbetalingsregeling getroffen.

Het UWV benadrukt dat bij een terugbetaling van NOW-steun maatwerk mogelijk is. Werkgevers kunnen op dit moment betalingsregelingen treffen voor de eerste en de tweede periode NOW. Het UWV is sinds 7 oktober vorig jaar bezig met de definitieve berekening van de eerste periode, die liep van maart tot en met mei 2020.

Sinds 15 maart kan ook de definitieve berekening voor de tweede periode NOW van juni tot en met september 2020 worden aangevraagd.

Gerelateerde artikelen