Ondernemers investeren minder – Aanpassing business model onderbelicht

Veertig procent van de Nederlandse ondernemers verwacht geen opleving van de economie het komende anderhalf jaar. Waar ondernemers de afgelopen jaren met name gefocust waren op kostenbesparingen, blijken ondernemers in het licht van de aanhoudende economische ontwikkelingen nu ook van plan te zijn om minder te gaan investeren.

Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte Restructuring Services dat is gehouden onder het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderzoek werd eerder uitgevoerd in december 2008 en in mei 2009. Drie jaar geleden was dit nog niet aan de orde, en het terugbrengen van investeringen werd nauwelijks genoemd als mogelijke besparing.

De ondernemers zijn minder optimistisch over de eigen situatie en het herstel van de economie dan drie jaar geleden. Nu geeft 50% van de ondervraagden aan negatief beïnvloed te worden door de huidige situatie, in mei 2009 was dit nog 40%. Dit ligt voor een groot deel aan een terugval naar de vraag van producten en diensten (72%), het betaalgedrag van cliënten (67%) en een beperkte beschikbaarheid van kapitaal (35%). In mei 2009 verwachtte 14% dat het langer dan anderhalf jaar zou duren voordat de economie zou verbeteren. Nu is dat percentage gestegen tot 40%, zij zien een opleving van de economie het komende anderhalf jaar niet gebeuren.

Gezien het feit dat het herstel van de economie naar verwachting nog enige tijd uit blijft, staat kosten besparen nog steeds hoog op de agenda, waarbij het snijden in het personeelbestand nog altijd veel genoemd wordt (55%) als mogelijkheid. Daarnaast geeft 70% echter nog steeds aan niet naar het business model te kijken naar aanleiding van de kostenverlaging.
__________________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts

Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________

Oscar Snijders, Restructuring partner bij Deloitte zegt hierover; “De economische situatie heeft zich niet verbeterd en men kijkt nog steeds naar het verlagen van de uitgaven op alle terreinen. Dat is niet nieuw, dat een grote groep nu ook minder investeert is dat wel. Bedrijven moeten zich wel gaan realiseren dat er een einde komt aan de uitgaven die je kunt besparen, het effect van de kaasschaafmethode houdt een keer op. Men zal verder moeten kijken dan alleen naar het snijden in de kosten en het verminderen van investeringen om winstgevendheid te verhogen en de uitgaven te verlagen. Men zal daarbij ook kritisch moeten kijken naar het business model”.

 
Financiering blijft cruciaal, maar ook moeilijk verkrijgbaar
De toegang tot krediet is nog steeds belangrijk voor het voortbestaan van de onderneming (50%), maar is tegelijkertijd nog steeds moeilijk beschikbaar. Van deze groep heeft bijna de helft (45%) de afgelopen zes maanden nog niet met de financier om de tafel gezeten. Daarbij verwacht 31% van de ondervraagde ondernemingen een probleem te hebben om de komende zes maanden hun financiering rond te krijgen (25% in 2009), en verwacht 32% de grenzen van de afspraken met financiers te bereiken.

“Het financieren en herfinancieren blijft een heikel punt. Het feit dat 45% van de ondervraagden nog niet met hun financier om tafel zit ondanks de noodzaak tot herfinanciering op korte termijn is opmerkelijk. Met name omdat zonder een gedegen voorbereiding de kans op medewerking van de bank bij een herfinanciering wordt beperkt , maar mogelijk zijn nog niet alle ondernemingen zich daar van bewust. De opstelling van de banken is zakelijker geworden en die tendens zal doorzetten. De tijden van “pretend and extend” liggen inmiddels steeds vaker achter ons en wanneer de grenzen van de afspraken met de financier bereikt worden en de onderneming geen zicht biedt op een ommekeer in de ontstane situatie middels een business plan met grondig onderbouwde en mogelijk gevalideerde (financiële) projecties, zal deze niet schromen om in te grijpen”, aldus Snijders.

Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen