Onderhoud vaste activa uitgesteld door economische fluctuaties

Ondernemers kiezen zowel in economisch goede als slechte tijden ervoor om onderhoud van vaste activa uit te stellen. Uitstel van onderhoud gebeurt vaker bij onderhoud van onroerend goed dan bij andere kapitaalgoederen. Het uitstellen van onderhoud kost bedrijven per saldo uiteindelijk wel extra geld.

Steeds vaker wordt predictief onderhoud gepleegd waarbij onderdelen pas vervangen worden nadat de noodzaak hiervan uit meetresultaten blijkt en dus niet op basis van het aantal draaiuren. Dat meldt ING Economisch Bureau.

Economisch vertraging treft ook onderhoudsmarkt
De economische tegenwind heeft ook zijn uitwerking op de onderhoudsmarkt. Doordat machines minder draaien is er geringer onderhoud benodigd. Ook heeft het eigen personeel in bijvoorbeeld de maak- en procesindustrie het minder druk met de productie waardoor zij meer tijd zelf aan onderhoud besteden en in beperktere mate onderhoudsdiensten van externen hoeven in te huren. Uit een enquête onder leden van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) geeft bijna 60% aan dat bedrijven onderhoud uitstellen in economisch mindere tijden. Vooral in de onroerend goed sector en de procesindustrie is dit percentage met bijna 70% hoog.

Economische groei zorgt soms ook voor uitstel van onderhoud
Ook economische hoogtijdagen kunnen een negatief effect hebben op de vraag naar onderhoudswerkzaamheden. Doordat er dan een tekort kan zijn aan kapitaalgoederen wordt het onderhoud hieraan uitgesteld want het kost dan productie als machines worden stilgelegd. Over het algemeen is dit effect veel kleiner dan uitstel van onderhoud bij een recessie zoals hierboven beschreven. 20% van de respondenten geeft aan dat bedrijven onderhoud uitstellen als het economisch goed gaat.

Predictief onderhoud maakt onderhoudsmarkt minder conjunctuurgevoelig
Steeds meer bedrijven stappen over van preventief op predictief onderhoud (condition monitoring). Er wordt daarbij geen onderhoud gepleegd op basis van het aantal draaiuren of op basis van een budget. Bij predictief onderhoud gaat het om “meten is weten”. Onderdelen worden vervangen als uit metingen blijkt dat het daadwerkelijk aan vervanging toe is. Meetgegevens zijn hierbij essentieel.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête die verspreid is onder de leden van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) met uiteindelijk 360 respondenten. Een deel van dit rapport wordt ook opgenomen in het NVDO Onderhoudskompas dat jaarlijks verschijnt en waarin trends en ontwikkelingen worden beschreven in de Nederlandse onderhoudsmarkt.

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen