Onderhoud NL: “Renovatie- en onderhoudsbedrijven betalen te hoge lonen”

Vanwege onjuiste inflatieberekening door het CBS hebben bedrijven in onderhoud- en renovatiesector te hoge CAO's betaald.

De oude inflatieberekening van het CBS heeft er toe geleid dat renovatie-, glaszet- en schuldersbedrijven te hoge lonen heeft uitbetaald. Dat is de kritiek van de koepel van onderhoudsbedrijven Onderhoud NL in een persbericht.

  • Te hoge berekening CBS heeft gevolgen voor loonuitgaven bedrijven
  • Koepel noemt aanpassing ‘schokkend’
  • Nieuwe inflatieberekening als basis voor uitgaven lonen

Inflatie op basis van werkelijke energiekosten

Het CBS hanteert sinds begin deze maand een nieuwe manier om de consumentenprijsstijgingen te berekenen. Tit nu toe ging het statistiekbureau uit van de prijsverhogingen van integrale energiecontracten. Daar was veel kritiek op, omdat veel consumenten langer lopende contracten hebben, waardoor de hogere energieprijzen nog niet worden door berekend aan de consumentenmarkt.

‘Schokkend’

Koninklijke Onderhoud NL noemt de lagere inflatieberekening van het CBS ‘schokkend’. Volgens de organisatie zijn de lonen in de sector namelijk mee gestegen met de eerder berekende inflatie. Deze blijkt achteraf dus te hoog te zijn geweest: “We hebben per 1 januari 10,3% loonsverhoging gegeven om de koopkracht te behouden en dat had, zoals het CBS nu publiceert, 6,9% moeten zijn. Een verschil van maar liefst 3,4%.”, aldus voorzitter Henk den Boer.


Het binden en boeien van medewerkers vraagt – naast een aantrekkelijke werkcultuur – om een modern belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Tijdens de masterclass ‘Modern belonen voor onderscheidend werkgeverschap‘ leer je op welke wijze je een modern beloningsbeleid vormgeeft.


Nieuwe CAO op basis van nieuwe methode

De brancheorganisatie wijst er op dat de werkdruk in de sector hoog is -mede vanwege de maatschappelijke opgave om te verduurzamen. De sector klaagt al langere tijd over tekort aan geschikte arbeidskrachten. Volgens voorzitter de Boer moeten de gecorrigeerde cijfers van het CBS dan ook ‘meegenomen worden in de onderhandelingen voor een komende CAO’ voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG).

40 miljoen loonuitgaven

De meeste leden van OnderhoudNL vallen onder de CAO-SAVG. Volgens de voorman van de koepel heeft de oude berekening mogelijk geleid tot meer dan 40 miljoen euro aan loonkosten ’terwijl de marges gekrompen zijn door de hoge inkoopprijzen van materialen’.


OnderhoudNL is de brancheorganisatie van specialisten in vastgoedonderhoud. De 30.000 leden zijn zowel zzp’ers als vast dienstverbanden en leveren schilderwerk, beglazing, renovatie, restauratie, isolatie en industriële metaalconservering.