Ondanks herstel blijft dekkingsgraad pensioenfondsen te laag

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart met twee procentpunt gestegen, van 94 procent naar 96 procent.

Oorzaak is de stijging van de rente in combinatie met positieve aandelenrendementen. De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef in maart stabiel op 102 procent. Bij deze beleidsdekkingsgraad is sprake van een dekkingstekort. Pensioenkortingen in de toekomst zijn daarmee nog niet afgewend.
Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
Mogelijke toekomstige pensioenkortingen leiden tot politieke discussie
Van een dekkingstekort is sprake bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3 procent. Die beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over twaalf maanden. Door de gedaalde actuele dekkingsgraad t.o.v. vorig jaar zal de beleidsdekkingsgraad op termijn waarschijnlijk verder dalen.
Een dekkingstekort heeft mogelijke pensioenkortingen tot gevolg. De eerste fondsen hebben nu al aangekondigd dat kortingen in 2017 niet uitgesloten zijn. Omdat de positie aan het eind van het jaar bepalend is, heeft deze verslechtering voor de meeste fondsen pas in 2017 effect. Impact op de pensioenuitkeringen is er op dit moment nog nauwelijks. De mogelijke kortingen in 2017 domineerden afgelopen week het politieke debat.
Het verloop van de gemiddelde dekkingsgraad was de afgelopen maanden erg volatiel en sterk afhankelijk van de politieke en economische ontwikkelingen binnen en buiten Europa. “Dit beeld zal waarschijnlijk niet veranderen. Mede daardoor blijft de discussie over een toekomstbestendig pensioenstelsel gaande,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Driessen stelt dat het zaak is om snel samen de uitgangspunten en invulling van een nieuw stelsel vast te stellen. “Cruciaal is dat we nu ook echt progressie gaan maken.”
Verplichtingen gedaald
Door de maatregelen van de Europese Centrale Bank is de rente in maart iets gestegen. De rente op de lange termijn steeg met ongeveer vijf basispunten, waardoor de verplichtingen per saldo met bijna één procent daalden.
Vermogen gestegen
Als gevolg van de gestegen rente voor de langere looptijden daalde de waarde van de (langlopende) vastrentende waarden. De obligatieportefeuille daalde met 0,8 procent. Op de wereldwijde aandelenmarkten werd een positief rendement genoteerd van ongeveer 3,3 procent. Het vastgoed deed het in maart erg goed met bijna zeven procent rendement. De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg in maart met ruim één procent.

Gerelateerde artikelen