Omzetgroei van 21,4% voor Delft Instruments

fallback
Dit is het eerste halfjaarbericht van Delft Instruments sinds het succesvolle overnamebod door AlpInvest Partners op alle (certificaten) van aandelen Delft Instruments. De beursnotering op Euronext Amsterdam is op 1 juni 2004 beëindigd. De directie is voornemens halfjaarlijks over de gang van zaken van Delft Instruments te blijven communiceren.

Omzet en resultaat
De omzet groeide in de eerste zes maanden van 2004 met 21,4% tot EUR 116,4 miljoen
(2003: EUR 95,9 miljoen). De organische omzetgroei bedroeg in de eerste zes maanden van 2004 0,3%, terwijl de
omzetgroei als gevolg van acquisities 21,1% bedroeg. Het bedrijfsresultaat vòòr de transactiekosten, die gemaakt zijn in verband met de overname door AlpInvest, liet eveneens een gezonde groei zien.

Delft Medical
De omzet van Delft Medical groeide met 6,9% van EUR 55,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2003 tot EUR 59,0 miljoen in de vergelijkbare periode van 2004. De orderontvangsten namen met 27,4% toe. Nucletron (Radiotherapie) boekte de eerste successen sinds de introductie van de nieuwe generatie “Simulatoren” (Evolution genaamd) eerder dit jaar. De nieuwe behandelingsmethodieken van Nucletron voor borstkanker en prostaatkanker op basis van brachytherapie (een methodiek, waarbij de radioactieve bron zeer dicht bij het te bestralen gebied wordt gebracht) worden meer en meer geaccepteerd en toegepast.
Nucletron heeft tevens een aantal grote orders voor haar integrale Oncentra™ software concept voor behandelingsvoorbereiding en werkprocesbeheersing ontvangen in binnen- en buitenland. Wel valt het op dat de Europese en Aziatische markten zich gunstiger ontwikkelen dan de Amerikaanse.

Concluderend kunnen wij stellen dat Nucletron haar unieke positie in de wereldwijde markt voor radiotherapie wederom bevestigd heeft.

Delft Diagnostic Imaging (Delft Imaging Systems, Oldelft Benelux, Rogan-Delft) had een beduidend beter halfjaar dan de moeilijke overeenkomstige periode in 2003. Oldelft Benelux (Distributie en onderhoud van medische kapitaalgoederen en PACS systeemintegratie) herstelde zich uitstekend met een aantal belangrijke (uitbreidings)orders voor digitale röntgenkamers en PACS.
De strategische beweging van onafhankelijke leverancier van kapitaalgoederen naar die van een integrale dienstenleverancier, waarvan kapitaal goederen een onderdeel uitmaken (z.g. systeemintegratie) vordert gestaag en deze formule wordt zeer gewaardeerd door de cliënten van Oldelft Benelux.

Rogan-Delft (Picture Archiving & Communication Systems) leverde verschillende PACS software configuraties uit en bij Delft Imaging Systems (thorax röntgen modaliteiten) kon een uitgestelde röntgenorder uit Roemenië eindelijk geboekt worden. Oldelft Ultrasound (ultrasound probes). De positie van Oldelft Ultrasound als belangrijke leverancier van miniatuur ultrasound transducenten werd wederom bevestigd door de belangrijke stroom aan orders van de voorname leveranciers van medische ultrasound systemen in de wereld markt.

Delft Industrial
De omzet van Delft Industrial groeide met 41,1% van EUR 40,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2003 tot EUR 57,4 miljoen in de vergelijkbare periode van 2004. De orderontvangsten namen met 149,2% toe.

Olie en Gas
Op 9 juni werd aangekondigd dat Delft Instruments de activiteiten van Tanksystem S.A. (mobiele precisieniveaumeters voor schepen) in Zwitserland en de Verenigde Staten heeft overgenomen. Met het toetreden van de 40 medewerkers tot de divisie Olie en Gas heeft deze divisie in circa anderhalf jaar een sterke positie in de off-shore markt verkregen. De activiteiten van Tanksystem, nu omgedoopt in Enraf-Tanksystem, zijn complementair aan de activiteiten van Enraf-Auxitrol Marine (radarniveaumeters voor zeegaande schepen) en Smit Gas Systems (inert gasgeneratoren voor olie- en gastankschepen). Ondanks het feit dat het niet duidelijk is hoe de scheepsbouw en met name de relevante marktsegmenten voor Enraf Auxitrol Marine en Smit Gas Systems zich in de komende jaren zullen ontwikkelen, hebben beide ondernemingen wel reeds orders ontvangen voor 2005 en 2006.

Enraf (precisie meetsystemen en software voor tankopslagbedrijven) Bij de publicatie van de jaarresultaten over 2003 is gesteld dat er indicaties waren dat de markt voor Enraf een herstel zou laten zien. De positieve ontwikkeling van de orderontvangsten heeft zich inderdaad bestendigd en na een acceptabel eerste halfjaar is het te verwachten dat Enraf in 2004 veel beter zal presteren in vergelijking met 2003. Het enige geografische gebied waar Enraf achterblijft, is het Amerikaanse continent waar de investeringsbereidheid nog steeds gering is. Bij Contrec (brandstof management systemen) kan dezelfde observatie gemaakt worden.
De samenwerking tussen Contrec en Enraf komt nu goed op gang en de eerste stappen om de ondernemingen organisatorisch dichter bij elkaar te brengen zijn gezet.

Delft Electronic Products (DEP, beeldversterkers en fotonentellers) heeft een stapje terug moeten doen. Enerzijds werden in het eerste halfjaar 2003 de opbrengsten van een éénmalige technologietransfer naar een belangrijke Chinese klant gerealiseerd. Anderzijds kan, door het opleggen van onredelijke exportrestricties door de Nederlandse overheid, die andere concurrenten in de Europese Unie niet ondervinden, DEP haar potentieel niet volledig realiseren. Het betreft hier de zogenaamde sub-specificatie beeldversterkers, een bijproduct van de productie van de meest geavanceerd beeldversterkerbuizen. Door deze restricties
kunnen deze beeldversterkers niet afgezet worden.

Advanced Instruments Manufacturing (AIM, medische en industriële apparatuur) is in de eerste zes maanden van 2004 met betrekking tot omzet en orderontvangsten succesvoller geweest dan in de vergelijkbare periode van 2003. In het eerste halfjaar van 2004 konden enkele nieuwe klanten met een goed afzetperspectief verwelkomd worden.

Personeel
Het aantal medewerkers per 30 juni 2004 bedroeg 1.223 (ultimo juni 2003: 1.103 en ultimo december 2003:1.190). Dit is inclusief de medewerkers van het onlangs geacquireerde Enraf Tanksystem