Omzetgroei MKB onder druk, maar aantal ondernemingen met positieve cashflow neemt toe

De enige sector die haar cashflowpositie achteruit zag gaan is de horeca, terwijl de omzetgroei sterk toenam.

Nederlandse MKB-bedrijven realiseerden in november vorig jaar een gemiddelde omzetgroei van 8,16 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties.

Opvallend is het percentage MKB-bedrijven met een positieve cashflow: bijna 53 procent van de ondernemers had in november meer geld in kas dan ze uitgaven. Een stijging van ruim tien procent ten opzichte van de maand oktober. Merkwaardig genoeg geldt dit niet voor ondernemers in de horeca. Terwijl hun gemiddelde omzetgroei in november met maar liefst twintig procent toenam, daalde het percentage horecabedrijven met een positieve cashflow.

“We zien dat de omzetgroei van MKB’ers uiteenlopen in november”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. “Ondernemers in accountancy, bouw, productie en zakelijke dienstverlening hadden te maken met een lichte daling in gemiddelde omzetgroei, van zo’n 1,5 procent. Ondernemers in de handel zagen hun omzetgroei juist met ongeveer 1,5 procent toenemen. De horeca had een zeer sterke maand en noteerde in november een gemiddelde omzetgroei van maar liefst 31,83 procent, zo’n twintig procent meer dan in de maand oktober. We denken dat het zachte en zonnige weer hier een rol in heeft gespeeld.”


1) Cashflow: Het percentage van mkb-bedrijven dat die maand een positieve cashflow had.        

2) Liquiditeitspositie: het percentage van mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een cashflowpositie van minimaal 10.000 euro.       

Meer bedrijven hebben geld in kas, maar horeca heeft moeite met doorberekenen kosten
Terwijl de gemiddelde omzetgroei in november enigszins onder druk stond, nam het aantal MKB-bedrijven met een positieve cashflow toe. “In november had 52,82 procent van de MKB’ers een positieve cashflow, wat betekent dat ze meer geld binnenkregen dan uitgaven. In oktober was dit percentage nog 42,23 procent en dus is er sprake van een toename van ruim tien procent.”

Opmerkelijk: de enige sector die haar cashflowpositie achteruit zag gaan is de horeca, terwijl de gemiddelde omzetgroei zo sterk toenam. “Dit heeft een aantal oorzaken”, vervolg Marcus Schuite. “Veel horecaondernemers moeten nog coronaschulden aflossen. Daarnaast hebben ze te maken met hoge energieprijzen en toenemende personeelskosten. Ook de sterk stijgende voedselprijzen spelen hier een rol in. Uit eten gaan is duurder dan we gewend waren, maar restaurants kunnen niet alle extra kosten aan hun klanten doorberekenen. In november had ongeveer 47 procent van de horecabedrijven meer geld in kas dan het uitgaf, aldus Marcus Schuite.”

Gerelateerde artikelen