Omzet zakelijke dienstverlening stijgt fors

De omzet van de zakelijke dienstverlening stijgt fors, meldt ABN AMRO. Uitzendbureaus profiteren het meeste en accountantskantoren blijven achter.

De ontwikkeling van de omzet in de zakelijke dienstverlening is nauw verweven met die van de Nederlandse economie. Veelal laten de Nederlandse economie en de omzet van zakelijke dienstverleners jaarlijks dezelfde beweging zien, of dat nu naar boven of naar beneden is. 
In de grafiek hieronder zien we dat dat op een paar jaar na ook het geval is. In de laatste twee jaar neemt met de aanhoudende economische groei de omzet van de sector flink toe. Naar inschatting van ABN AMRO Zakelijke Dienstverlening is de omzet in 2015 met 6,5 procent gestegen. De omzet in 2015 komt daarmee uit boven de piek in 2008. 
 
 
Verwacht wordt dat de economie dit jaar en volgend jaar verder groeit. Hier zal de sector van profiteren. Wel voorziet ABN AMRO enige afvlakking van de omzetgroei vanwege omstandigheden die per branche verschillen. Desondanks blijft de groei met gemiddeld 5¾ procent per jaar op een hoog niveau.
Minder faillissementen 
Omdat de omzet de laatste jaren substantieel is toegenomen zijn er ook veel minder bedrijven in financiële problemen gekomen. Dit is te zien aan de afname van het aantal faillissementen in de sector. Daarbij is ook nog het aantal faillissementen per 1.000 bedrijven gedaald. In 2015 kwam het aantal gefailleerde bedrijven uit op bijna 3 per 1.000 bedrijven, in 2009 was dat 6 op de 1.000.
Omzet branches waaronder accountantskantoren
Van de getoonde branches is de omzet van uitzendbureaus de afgelopen twee jaar het meest gegroeid. Vooral in 2015 was sprake van een forse groei (+9,5%). De branche profiteert van de toenemende bedrijvigheid en de stijgende behoefte van werkgevers aan flexibele arbeidskrachten. 
Daarnaast worden complexe en risicovolle arbeid gerelateerde taken van werkgevers steeds meer uitbesteed aan uitzendbureaus. ABN AMRO verwacht dat de omzet van deze cyclische branche de komende twee jaar met gemiddeld 8,5 procent per jaar stijgt. Ook organisatieadviesbureaus springen er qua omzetgroei uit. Net als bij uitzendbureaus vond er vorig jaar een groeispurt plaats (+7,5%). 
Nu hun financieel jasje weer wat ruimer wordt, zetten klanten vaart om strategische en organisatorische kwesties aan te pakken die zijn blijven liggen gedurende de economische crisis. Voor de komende twee jaar gaat ABN AMRO ervan uit dat de sterke groei van het afgelopen jaar wordt vastgehouden. Gemiddeld komt de omzetgroei dan uit op 7,5 procent per jaar. 
De omzetontwikkeling van accountantskantoren loopt achter bij die van de andere getoonde branches. Pas in 2015 neemt de omzet in deze branche weer toe, zij het slechts met 1 procent. Een hoge tariefdruk bij standaardwerkzaamheden speelt deze branche parten. De branche tracht de tariefdruk te compenseren met meer margegenererende adviesdiensten. 
Dit blijkt echter moeilijk van de grond te komen. ABN AMRO verwacht wel dat de omzet verder gaat groeien, mede omdat meer maatschappelijke organisaties wettelijk controleplichtig worden. Verder vormt het extra werk dat voortvloeit uit de overheveling van taken van de rijksoverheid naar gemeenten een mooie opsteker, evenals de verdere groei van het aantal overnames en fusies. Niettemin blijft de omzetgroei beperkt vanwege de aanhoudende prijsdruk en daarmee samenhangende automatisering/digitalisering van bedrijfsprocessen. Voor de komende twee jaar voorziet ABN AMRO een omzetstijging van gemiddeld 1,5 procent per jaar.
Nadat de omzet van rechtskundige dienstverleners, zoals advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders in 2013 stabiliseerde, nam zij in de jaren daarna weer toe. Aan de stijging van de omzet droeg onder meer het herstel van de woningmarkt bij, waarvan notariskantoren via het passeren van leverings- en hypotheekakten profiteerden. Verder speelt de toenemende en complexer wordende regelgeving de advocatuur in de kaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specifieke regels voor financiële dienstverleners en aan arbeid gerelateerde wetgeving. 

Gerelateerde artikelen